MENU

Enerji üretimi ve kullanımı sırasında ortaya çıkan sera gazları ve küresel ısınma, 'Temiz Enerji' konusunu çok önemli hale getirmiştir. Temiz enerji kaynaklarından elektrik enerjisi elde edilmesi ve bunun tüketiciye sunulması ve hatta depolanması ancak 'Güç Elektroniği' teknolojileri ile mümkün olabilmektedir. Bu programın temel amacı, son yıllarda yoğun Araştırma ve Geliştirme çalışmalarının yapıldığı ve geniş iş imkanlarının ortaya çıkmaya başladığı bu alanda, ihtiyaç duyulan Yüksek Mühendisleri yetiştirmektir.

Temiz enerji kaynaklarından elektrik enerjisinin üretilip verimli bir şekilde yararlanılmasında, Güç Elektroniği çok önemli bir rol üstlenmektedir. Elektriğin, elektroniğin ve kontrol teorisinin bir arada işlendiği elektrik enerjisinin dönüşümü ve kontrolüne dayanan karma bir alan olan Güç Elektroniği, sürekli olarak gelişen ve uygulama alanları genişleyen bir bilim dalıdır. Modern teknolojide kendisine önemli ölçüde yer bulmuş olan Güç Elektroniği, rüzgar türbinleri, güneş gözeleri, piezo-elektrik sistemleri, yakıt hücreleri ve yüksek gerilimli doğru akım iletimi gibi elektrik enerjisinin üretimi ve iletimi uygulamalarının yanında, robot teknolojisi, uçak - uzay teknolojisi, otomotiv teknolojisi, haberleşme sistemleri, elektrik motor kontrolü, kesintisiz güç kaynakları, elektrikli ve hibrit elektrikli taşıt tahrik sistemleri, sıcaklık - aydınlatma ve konum kontrolü, fabrika otomasyonu gibi bir çok uygulama alanlarında da kullanılmaktadır.

Yukarıda özetlenen konularda yetkinleşmiş, sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi ile donatılmış, araştırmacı ve alanında uzman mühendis yetiştirilmek üzere, İstanbul OKAN Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde bir yüksek lisans programı hazırlanmıştır. Mezunların dünya çapında alanında en son gelişmeleri takip edebilmeleri ve dünyada bu alanda söz sahibi olabilmeleri için bu program İngilizce olarak 'Power Electronics and Clean Energy Systems' ismiyle açılmıştır. Bu yüksek lisans programının amacı aşağıdaki gibi özetlenmektedir;

  • Yüksek Lisans öğrencilerini, akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir program uygulamak,
  • Güç elektroniği ve temiz enerji sistemleri alanında öncü olmak,
  • Eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak,
  • Eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak,
  • Sanayi kuruluşlarındaki olgun mühendislerin bilgilerini bu program ile yenilemek,
  • Sanayi sorunlarının çözümüne katılmak ve sanayimizin rekabetçiliğine katkı yapmak.