Programın Yapısı

MENU
  • Tezsiz program, 9 seçimlik ders, 1 zorunlu ders ve bitirme projesinden oluşur.
  • Tezli program, 6 seçimlik ders, 1 zorunlu ders, 1 seminer dersi ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.
  • Tezli ve tezsiz programdaki öğrencilerin bilişim hukuku alanında araştırma yetkinliklerini geliştirmeye yönelik seçmeli dersler ve içerikleri, her dönemin başında programın internet sayfasından ilân edilir ve öğrencilere duyurulur.
  • Programın dili Türkçe’dir.