Çeviribilim

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Çeviribilim
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Cemal Demircioğlu

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

İstanbul Okan Üniversitesi Çeviribilim Yüksek Lisans Programı, öncelikle ülkemizde çeviribilim ya da mütercim tercümanlık bölümlerinin ihtiyaç duyduğu bilimsel bilgi ve donanıma sahip araştırmacıların yetiştirilmesini amaçlar. Programımızda dersler, ulusal veya uluslararası bilimsel dergilerde yayınları olan uzman öğretim üyeleri tarafından verilir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • ÇEV501 Çeviribilime Giriş
 • ÇEV511 Çeviri Amaçlı Metin Çözümlemesi
 • ÇEV521 Türkiye'de Yayıncılık ve Editörlük Tarihi I
 • ÇEV522 Dünya Çeviri Tarihi Üzerine Söylemler
 • ÇEV512 Edebiyat Metinleri Çevirisi
 • ÇEV506 Çeviribilimde Araştırma Yöntemleri
 • ÇEV528 Çeviri Eleştirisine Yaklaşımlar
 • ÇEV570 Seminer
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için - Sözel en az 55 puan)
 • Ulusal ve / veya uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan sınavlarda ya da İstanbul Okan Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan sınav Belgesi
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor