Bankacılık ve Finans

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Bankacılık ve Finans
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Turgay Münyas

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Finans sektörü, özellikle ekonomi ve ticaretin gelişmesine paralel olarak gelişen, ama nicelik olarak yarattığı değer bakımından daha büyük çarpanlarla ifade edilebilecek bir sektördür. Bu anlamda finans alanı interdisipliner bir yapı göstermekle birlikte bu alanın çok hızlı gelişmesi ve genişlemesi ile birlikte tek başına ele alınabilecek bir uzmanlık alanını oluşturmaktadır. Son yıllarda finansal piyasaların gelişmesi ve finansal araçların çeşitlenmesi bir yandan yeni finansal yönetim tekniklerini gündeme getirmiş, diğer yandan da bu alandaki risk ve belirsizlikleri çoğaltarak finansal risk yönetiminin önemini arttırmıştır. Uluslararası finansal piyasalardaki işlem hacminin parasal tutarı, mal ve hizmet piyasalarında gerçekleşen işlemlerin parasal tutarının kat kat üzerine çıkmıştır.

Günümüz dünyasındaki bu finansal gelişmeleri anlayabilmek için; finansal faaliyetlerin, ekonominin işleyişi ve ekonomi politikası üzerindeki etkilerinin bilimsel bir zeminde ele alınmasını gerekmektedir. Bu gereksinim de ancak finans teorisi ile nicel yöntem ve bunlara ilişkin reel sektör uygulamalarından oluşan dengeli bir program olan Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans programı ile karşılanmaktadır. Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı interdisipliner bir yapı içerisinde kurgulanarak günümüz dünyasındaki ekonomik gelişmeleri anlayan, öngörebilen, analiz eden ve çözüm önerileri sunabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca finans sektöründe özellikle bireysel emeklilik ve sigorta sektörlerinde analiz yapabilme kapasitesine sahip kalifiye personel ihtiyacının artması, önerilen programın sağlayacağı katkıyı belirten en somut göstergeler olarak kabul edilebilir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • FINB501 İşletme Ekonomisi
 • FINB503 Finansal Piyasalar ve Kurumlar
 • FINB505 Kurumsal Finans
 • FINB507 Araştırma Yöntemleri
 • FINB502 Uluslararası Ekonomi
 • FINB517 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
 • FINB509 İleri Finansal Yönetim
 • FINB524 Bankalarda Organizasyon Yönetimi ve Yönetişim Teknikleri
 • FINB525 Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Bilgileri
 • FINB526 Risk Yönetimi
 • FINB527 Bankalarda Aktif-Pasif Yönetimi
 • FINB528 Mali Analiz Yöntemleri ve Kredilendirme Teknikleri
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu