MENU

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı tezli ve tezsiz yüksek lisans programları, öğrencilerine yerel ve evrensel ölçekte en güncel bilgiyi sağlamayı ve aynı zamanda lisans mezunlarını araştırmaya teşvik ederek doktora programlarına hazırlamayı amaçlamaktadır.