Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 • Üniversitelerin 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinden mezun olmak
 • ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 puan almak (Tezli programlar için - İlgili alan puanı)
 • Mülakat sınavında başarılı olmak

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Noter Onaylı Suret ya da e-Devlet)
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (aslı veya e-Devlet)
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)