Program Başkanının Mesajı

MENU

Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler, bilgisayar mühendisliğini günlük yaşamınızın önemli bir parçası haline getirmiştir. Bilgisayar mühendisleri, video oyunlarından robotik, otomobil, sağlık-tıp, sanal gerçeklik ve insansız hava araçlarından iletişim, ticaret ve siber güvenliğe kadar dünyayı değiştiren yeniliklere öncülük etmektedirler. Bilgisayar teknolojilerindeki bu hızlı yenilikler ve iş dünyası, sektörlerinin karşı karşıya olduğu sorunları ele alan ileri düzeyde uzmanlığa sahip çalışanlar ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sürekli artan dijital topluma dönüşüm, bilgisayar ve yazılım sistemlerinin ve bileşenlerinin her yönünü araştırabilen, tasarlayabilen, uygulayabilen ve yönetebilen bilgisayar mühendislerine zorunluluğu ortaya çıkarmıştır. Akademi ve endüstrideki işletmeler, sağlam mühendislik çözümleri sunabilecekleri karmaşık çalışma ortamlarına hazır çalışanlar talep etmektedir. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisansı, bu ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirme, iş yaşamındaki problemleri giderme için daha geniş ve daha bilimsel bir bakış açısı kazanma fırsatı sağlayan bir yüksek lisans derecesidir ve artık günümüzde hem uzmanlaşma hem de kazançlı pozisyonlar elde etmek için gerekli hale gelmiştir. İstanbul Okan Üniversitesi bilgisayar mühendisliği yüksek lisans ve doktora programı, mezunlara bu alanda ihtiyaç duydukları becerileri kazandıran türde üst düzey mühendislik eğitimi sağlar. Bu programdan mezun olanlar, bilgisayar mühendisliğinde derinlemesine uzmanlık geliştirirler. Bilgisayar mühendisliği yüksek lisans programında yer alan öğretim üyeleri, uzun yıllara dayanan deneyimlerini sınıfa getirerek, öğrencilere başarılı olmaları için yol göstererek onları yeni fikirler geliştirmeye teşvik ederler. Öğrencilerin araştırmalarında rehberlik eden öğretim üyeleri öğrencilerin çalışma ve araştırmaları ile yakından ilgilenirler. İstanbul Okan Üniversitesi, öğrencilere tercih ettikleri uzmanlık alanında araştırmaları yürütmek için ihtiyaç duydukları modern laboratuvar ve olanakları sağlar. Bu programdan mezun olabilmek için akademik yayın yapma koşulu vardır. Öğrenciler saygın bir konferans, sempozyum veya dergide yayınlanmak üzere hocaları ile çalışır ve makale yayınlarlar. Böylece öğrenciler bilimsel bir araştırma yapılırken hangi yolların izlendiği ve yayının nasıl yapıldığı konusunda tecrübe ve bilgi edinirler. İstanbul Okan Üniversitesi, yenilikçiliği ve girişimciliği hedefleyerek, akademik araştırmalarda da diğer üniversiteler ile rekabet etmektedir. Üniversite’de birçok projenin yanı sıra, Avrupa Birliği projeleri geliştirilmektedir. Yüksek Lisans öğrencileri bu projelerde de yer alıp, kendilerini geliştirip güzel bir geleceğe hazırlanabilirler.