Patlayıcı Mühendisliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Patlayıcı Mühendisliği
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanları: Prof. Dr. Ali Kahriman, Öğr. Gör. Dr. Saadettin Bağdatlı

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Ülkemizde son yıllarda artan sanayileşme ve şehirleşmeye paralel olarak, artan enerji ve hammadde ihtiyacını karşılamanın yanında, gerek alt yapı hizmetlerinde gerekli olan agrega ve diğer malzemelerin temini zorunluluğu gerekse metro ve tünel inşaatları dolayısıyla patlatmadan kaynaklanan sorunlarla yoğun bir şekilde karşılaşılmaktadır. Konunun bilim ve tekniğe uygun ekonomik tasarım boyutu bir yana, bu konularla ilgili açılan dava sayılarında da son yıllarda önemli artışlar gözlenmektedir. Konuyla ilgili yeterli standart ve araştırmaların bulunmaması dolayısı ile istenmeyen bazı yanlışlıkların yaşanması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle üretim ve şehirleşme açısından gerekli olan alt yapı hizmetlerini aksatmayacak, kontrollü patlatma çalışmalarına izin verebilecek, yerleşim birimlerine zarar vermeyecek tasarımlara temel oluşturacak verileri belirlemek ve standartlar haline dönüştürmek kuruluşlarımız için önem arz etmektedir.

Patlatmalı kazı teknolojisinde de çok önemli gelişmeler söz konusu olmuştur. Gerek yemleyici gerekse ana patlayıcı türlerinde çok önemli çeşitlilikler bulunmaktadır. Keza ateşleme unsurlarında da klasik tiplere ek olarak elektronik unsurlar ve bilgisayar destekli uygulamalar gündemdedir. Delici makine ekipmanında da aynı çeşitlilikler ve bilgisayar destekli, uzaktan kumandalı ürünler geliştirilmiş ve yaygın kullanımları artmıştır. Halen uygulamada usta - çırak ilişkileri çerçevesinde yetişmiş niteliksiz elemanlar ve kısmen sistematik eğitim alan maden mühendisliği disiplini ile bu alanda istihdam süregelmekte ise de, gelişen teknolojiye ayak uydurmaları mümkün olamayacaktır. Dolayısıyla faaliyetlerin sürdürebilirliği tehdit altında olacaktır. Yukarıda değinilen sorunlara ve benzeri sorunlara sistematik bir yaklaşımla çözüm aramak üzere, bir yüksek lisans programı kapsamında uzman teknik elemanların yetiştirilmesi ve bu nitelikteki uzmanlarla sektörün sorunlarının çözümüne katkı sunulması gerekmektedir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • PAT502 Delme-Patlatma Teknolojisine Giriş
 • PAT503 Patlayıcı Türleri ve Seçimi
 • PAT504 Basamak Patlatma Tasarımı
 • PAT543 Patlayıcı Mühendisliği Uygulamaları I
 • PAT532 Delme ve Patlatmada Kaya Mekaniği
 • PAT501 Madencilikte ve İnşaatlarda Kazı İşleri
 • PAT522 Patlatma ile Yapı Yıkma Tekniği
 • PAT523 Patlatma Kayıtları ve Raporlama
 • PAT545 Patlayıcı Mühendisliği Bilgisayar Destekli Tasarım Uygulamaları
 • PAT547 Veri Toplama ve Analiz Teknikleri
 • PAT548 Bilimsel Araştırma, Sunum ve Yayın Teknikleri
 • PAT505 Delme Makine ve Ekipmanı
 • PAT507 Patlatma Kaynaklı Çevre Sorunları- Titreşim-Hava Şoku Ölçme ve Değerlendirme
 • PAT509 Patlatma Verimlilik Analizi
 • PAT521 Yol-Kanal Patlatması Tasarımı
 • PAT510 Ateşleme Sistemleri
 • PAT550 Tünel, İnşaat ve Maden Teknolojileri
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Emirhan KOLCU - Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Yapı kimyasalları üzerine bir grup şirkette çalışıyorum. Uzun yıllar Prof. Ali Kahriman Hocamızdan teknik destekler aldık. Kendisinin destekleri ile yüksekl lisans eğitimine başladım. Firmamızın yaşadığı çevresel etki sorunlarını yüksek lisans ile neredeyse tamamen ortadan kaldırdık. Bir çok arkadaşıma tavsiyede bulundum ve bir kaçı yüksek lisans yapıyor. Düşünen arkadaşlara da tavsiye ederim.


Elif Aysema DONDURMACI - Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Lisans eğitimim sırasında aldığım patlatmalı temel kazısı seçmeli dersi sayesinde bu alana ilgim olduğunu ve kariyerimi bu sektör üzerinde ilerletmek istediğimi fark ettim. Eğitimim boyunca çok değerli hocalarımız ile tanışma fırsatı elde ettim. Onların bilgi ve birikimleri sayesinde kendimi geliştirdim. Patlayıcı mühendisliğine dair çalışmaları teknik geziler sayesinde sahada uygulamalı olarak öğrenme fırsatım oldu. Sadece teori olarak değil uygulamalı olarak çalışmaları görmek öğrenciler için büyük bir avantaj demek oluyor. Yüksek lisans yapmayı düşünen kişilere okulumuzu öneriyorum.