Yapay Zeka Mühendisliği

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Yapay Zeka Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Doç. Dr. Pınar Yıldırım

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Programın amacı; Yapay Zeka Mühendisliği alanında bilgisayar yazılımı tasarımı ve geliştirilmesi konusunda bilimsel ve teknik bilgi birikimini kazandırmak, bu alandaki gelişmeleri izleyebilecek ve uluslararası ortamlarda rekabet edebilecek düzeyde yabancı dil bilen, teknolojinin gereklerine uygun tasarımlar yapabilecek ve çözümler üretebilecek düzeyde analitik düşünme, problem çözme ve modelleme becerisine sahip araştırmacı mühendisler yetiştirmektir.

Üniversitemizde Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü, Kadıköy ve Tuzla yerleşkelerinde hafta içi akşam ve hafta sonu açık sınıflarında, güçlü bir bilgisayar ağı altyapısı, en güncel teknolojiye sahip yeni bilgisayar laboratuvarları ve tam donanımlı dersliklerde, eğitim vermektedir.

Eğitim programımız, mezunlarımızın iş yaşamında karşılaşacağı gerçekler, beklentiler ve gereksinimler dikkate alınarak hazırlanmıştır ve bu alanda söz sahibi olan, deneyimli öğretim üyelerince yürütülmektedir.

Öğrencilerimizin, güçlü kuramsal bilgileri yanında, kazandıkları uygulama deneyimi ile bilişim dünyasında tercih edilen Yapay Zeka Mühendisleri olarak yerlerini alacaklarına inanıyoruz.

Programın İçeriği

Tezli Yüksek Lisans Programında en az 7 seçmeli ders (toplam 21 kredi) alınması ve başarı ile tamamlanması zorunludur.

Tezsiz Yüksek Lisans Programında en az 10 seçmeli ders (toplam 30 kredi), seminer ve bitirme projesi zorunlu derslerinin tamamlanması zorunludur.

Programın Müfredatı

 • AIE503-Introduction to AI Engineering (Tezsiz Program Zorunlu / Tezli Program Seçmeli Ders)
 • AIE504- Machine Learning (Tezsiz Program Zorunlu / Tezli Program Seçmeli Ders)
 • AIE 534 Object Oriented Programming (Tezsiz Program Zorunlu / Tezli Program Seçmeli Ders)
 • AIE 533 Algorithms and Programming (Tezsiz Program Zorunlu)
 • AIE505- Image Processing (Seçmeli Ders)
 • AIE506-Decision Making and Robotics (Seçmeli Ders)
 • AIE507-Automata Theory (Seçmeli Ders)
 • AIE508- Embedded Systems (Seçmeli Ders)
 • AIE509- Data Mining and Big Data (Seçmeli Ders)
 • AIE510- Deep Learning (Seçmeli Ders)
 • AIE511- Graphics and Visualization (Seçmeli Ders)
 • AIE512- Natural Language Processing (Seçmeli Ders)
 • AIE513- Human Robot Interaction (Seçmeli Ders)
 • AIE514-Advanced Machine Learning (Seçmeli Ders)
 • AIE515- Design of AI Sytems (Seçmeli Ders)
 • AIE501 Seminar
 • Graduation Project / M.Sc. Thesis

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-Sayısal en az 55 puan)
 • ÖSYM tarafından uygulanan İngilizce yabancı dil sınavlarından (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL) birinden 100 puan üzerinden en az 55 puan alması
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, e-YDS, YÖKDİL, e-YÖKDİL, en az 55)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor