Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

 • Üniversitelerin “Çocuk Gelişimi Lisans Programlarından” mezun olan bireylerin, İstanbul Okan Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Yüksek Lisans Programı’na başvurmaları uygundur.
 • Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim, Okul Öncesi Öğretmenliği ve “Enstitü Yönetim Kurulu” kararı ile uygun görülen diğer lisans programlarından mezun olan bireyler bilimsel hazırlık programını tamamlamaları koşulu ile yüksek lisans programına kabul edilir.
 • Tezli programa başvurabilmek için adayların, lisans not ortalaması 4 üzerinden en az 2.5 olmak üzere lisans diplomasına, “Eşit Ağırlık” puan türünden 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları ve mülakat sınavından başarılı olmaları gerekir.

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için - EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı.
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • E-devletten İkametgâh ve Sabıka Kaydı
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)