Mühendislik Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Mühendislik Yönetimi
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Parmis Şahmaleki

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bu programın amacı, Türkiye'deki geniş Mühendislik yelpazesinde eğitim almış yeni mühendislere ve sektörel tecrübeye sahip mühendislere "Yönetim" perspektifi kazandırmaktır.

Mühendislik Yönetimi Yüksek lisans programı farklı lisans programlarında, mühendisliğin farklı alanlarında uzmanlaşmış mühendislere, günümüz işletmelerinin en çok ihtiyaç duydukları üretim teknolojileri, kalite yönetimi, veri ve bilgi yönetimi, pazarlama, lojistik ve dağıtım faaliyetleri gibi işletmelerin temel fonksiyonlarının işleyişi hakkında bilgi kazandıracaktır.

Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı bu noktada öğrencilerine küresel bir bakış açısı ile yönetim, teknoloji ve temel ve sosyal bilimler alanlarını bütünleştiren sistematik düşünme yetisi kazandıracak ve günümüz uluslararası pazarlarda rekabet etmek isteyen firmalara kültürel ve örgütsel engellerin ortadan kaldırılmasında yardımcı olacaktır.

Yukarıda kısaca özetlenen ihtiyaçlara bir yüksek lisans programı kapsamında konusunda uzman mühendislerin yetiştirilmesi ve bu nitelikli insan gücünün sektörün ihtiyacı olan teknik bilgi birikimini sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle Mühendislik Yönetimi programının amacı, bu alanda eğitim ve araştırmada yeni fırsatlar yaratmak, açılan yüksek lisans programına ülkenin en iyi öğrencilerini çekmek, eğitim aldığı alandaki temel sorunlara çözüm arayan, insanlığın bilgi ufkunu genişletecek geleceğin akademisyen altyapısını yaratmak, öğrencileri akademik ve araştırma kariyerine hazırlayacak bir araştırmacı eğitimi programı uygulamak, hızla değişen üretim sistemleri alanında öncü olmak, eğitim ve sanayi kuruluşlarına yol göstermek, sorunların çözümünde araştırma ve incelemenin önemini vurgulayıcı bir rol üstlenmektir.

Programın İçeriği

Tezli Program, toplam 21 kredilik ders yükü (7 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • MY 502 Yöneylem Araştırması
 • MY 503 Uygulamalı İstatistik ve Deneysel Tasarım
 • MY 504 Mühendislik Yönetimi için Finansal Analiz
 • MY 515 Kalite Planlama ve Mühendislik
 • MY 509 Proje Yönetimi
 • MY512 Stratejik Planlama
 • MY 519 Satın Alma Yönetimi
 • MY522 Operasyonların yönetimi /Üretim Yönetimi
 • MY 511 Yönetim Bilişim Sistemleri
 • MY 523 Mühendislik Yönetiminde Özel Konular
 • MY 516 Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi
 • MY 505 Karar Yöntemleri
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor