Programın Amacı

MENU

Çeviribilim programı, akademik çalışmalar yapmayı hedefleyen araştırmacılara yönelik tezli bir programdır. Programın amacı, Türkiye’nin pek çok üniversitesinde açılmış ve açılmakta olan mütercim-tercümanlık bölümlerinin ihtiyacı olan bilimsel donanımlı öğretim elemanlarının yetişmesine katkıda bulunmaktır. Kuram, tarih, eleştiri ve uygulama alanındaki çeşitli dersler, katılımcıların kendi araştırma konularına çeviribilim perspektifiyle yaklaşmalarını sağlayacak bir çerçeve sunmaktadır.