MENU

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uygulamaları diş hekimliği pratiğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu alandaki gelişmeler doğru tedavilerin uygulanmasına ve zamandan, ekonomik koşullardan büyük tasarruf sağlarken, hastanın tedavilerini de kolaylaştırmaktadır.

Verilecek yüksek lisans eğitimi;

  • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi klinik uygulamalarının teorik ve pratik olarak yürütülen müfredatla, özellikle ileri görüntüleme yöntemleri kapsamında bilgilendirme,
  • Ağız, Diş ve Çene Radyolojisini diğer klinik uygulamalarla entegre etme becerisi verme,
  • Sistemik bir yaklaşımla tıbbi kooperasyon ve kollaborasyon becerisi verme,
  • Radyasyondan korunma ilkeleriyle diş hekimini, yardımcılarını, hastayı ve çevreyi güvenli bir ortam haline getirme bilgi ve becerisini kazandırma,
  • Bilimsel araştırmaları takip edebilme ve yorumlayabilme becerisi kazandırma amacındadır.

Yaratılacak eğitimli diş hekimlerinin, uluslararası bilimsel alanda hızla gelişen radyodiagnostik alanında ülkemizin verimliliği ve etkinliğini arttıracağı kanaatindeyiz.