Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Başvuru Koşulları

a. Dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar programa başvurabilirler.
b. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı puanının 55 veya üzerinde olması gereklidir.
c.Yabancı dil koşulu aranmaz.

Gerekli Belgeler:

  • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
  • ALES sınavından ilgili alanda en az 55 puan almış olmak (Sadece tezli programlar için) ??
  • Not Çizelgesi (transkript); aslı veya noter tasdiklisi, ya da mezun olunan üniversite onaylısı
  • 3 adet vesikalık fotoğraf
  • Nüfus Cüzdanı
  • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
  • Özgeçmiş