İstanbul Okan Üniversitesi

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Uygulama Birimi

MENU

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Uygulama Birimi

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Uygulama Birimi, eğitim kurumlarında ve sınav merkezlerinde bulunan önemli bir birimdir. Bu birim, öğrenci performansının değerlendirilmesi, sınavların hazırlanması ve uygulanması, verilerin analizi ve sonuçların raporlanması gibi görevleri üstlenir.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Uygulama Birimi, öğrencilerin başarılarını değerlendirmelerine ve eğitim programlarını geliştirmelerine yardımcı olan kritik bir rol oynar. Bu birim, öğrenci performansının adil ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve eğitim sürecini sürekli olarak iyileştirmeye yönelik veri sağlar.

Sınavların Hazırlanması: Öğretim programına uygun sınavların tasarlanması ve oluşturulması. Bu, sınav formatının belirlenmesi, soru ve cevap seçeneklerinin hazırlanması gibi süreçleri içerir.

Sınav Takvimi ve Programı: Sınav tarihlerinin belirlenmesi, sınav programlarının oluşturulması ve duyurulması.

Sınav Salonlarının Düzenlenmesi: Sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sınav salonlarının hazırlanması ve düzenlenmesi. Bu, sınav masalarının düzenlenmesi, güvenlik önlemlerinin alınması ve denetçilerin atanması gibi işlemleri içerir.

Sınav Sorularının Değerlendirilmesi: Sınavlardaki öğrenci cevaplarının değerlendirilmesi, notlandırılması ve sonuçların hesaplanması. Bu işlem, öğrenci performansının adil ve güvenilir bir şekilde değerlendirilmesini sağlar.

Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi: Sınav sorularının değerlendirilmesi için kullanılacak kriterlerin ve puanlama yöntemlerinin belirlenmesi.

Sınav Sonuçlarının Raporlanması: Öğrencilere, velilere ve öğretmenlere sınav sonuçlarının raporlanması ve bu sonuçların yorumlanması.

Veri Analizi: Sınav sonuçları ve ölçme değerlendirme verilerinin analiz edilmesi, öğrenci başarılarını ve eğitim programlarının etkinliğini değerlendirmek için istatistiksel analizlerin yapılması.

İyileştirme ve Geliştirme: Sınavların ve ölçme değerlendirme süreçlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve güncellenmesi için önerilerin geliştirilmesi.

Sınav Politika ve Kuralları: Sınav politika ve kurallarının oluşturulması ve uygulanması.

Sınav Sonuçlarının Arşivlenmesi: Tüm sınav sonuçlarının ve değerlendirme verilerinin güvenli bir şekilde arşivlenmesi.