Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz Program Hakkında

MENU

Eğitim yönetimi ve denetimi tezsiz yüksek lisans programının eğitim süresi 3 yarıyıldır. Bu sürede öğrenciler eğitim yönetimi ve denetimi alanına ilişkin kuram ve uygulamaya dönük dersler alırlar ve bir proje tamamlarlar. Birbuçuk yıl sonunda eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler Tezsiz Yüksek Lisans derecesi alırlar.
Bu programın sonunda Eğitim yönetimi ve denetimi alanından mezun olan uzman adayları,
1. alanıyla ilgili öğrendiği kuram ve ilkeleri eğitim yönetimi ve denetimi alanına uygulayabilir.
2. alanlarında karşılaştıkları sorunları algılayabilir ve bu sorunlara çözüm getirebilir,
3. alanlarıyla ilgili değişimi analiz edip değişimi yönetebilir.
4. alanlarıyla ilgili olarak akademik çalışmalar yapabilir ve bunları akademik ortamlarda sunup yayınlayabilir.
5. alanlarıyla ilgili olarak yeni yaklaşımlar geliştirebilirler.