MENU

Günümüzde haberleşme ağları her alanına girerek yaşama ve çalışma biçimimizi değiştirdi. Elektronik ve haberleşme alanlarındaki teknik gelişmeler devam etmekte, bu sistemlerin mühendislikte kullanımı akıllı evlerden akıllı araçlara ve yeni nesil fabrikalara genişlemektedir. Bu yeni sistemler de beraberlerinde farklı mühendislik kıstasları getirdiği için elektronik ve haberleşme alanlarındaki gelişmeleri de tetiklemektedir. İstanbul Okan Üniversitesi İleri Elektronik ve Haberleşme Programının eğitim anlayışı haberleşme sistemlerinin tasarımı ve kullanımı alanında derinlemesine bilgi edinecek ve bu sistemlerin mühendislik uygulamaları konusunda çalışma yapabilen mühendisler yetiştirmektir.

Programda hem elektronik hem de haberleşme alanlarında ders verilmektedir. Her iki alan da bilgi işleyen, taşıyan ya da depolayan elemanları ve sistemleri inceler. Haberleşme alanı bilginin iletilmesi ve saklanması için kullanılan dalgaların, kodların, sistemlerin analiz edilmesi ve tasarlanmasını ele alır. Elektronik ise bilginin üretilmesi, iletilmesi, işlenmesi, saklanması ve kullanılmasıyla ilgili devre ve sistemleri konu alır. Bu alanda verilen eğitim yalnızca elektronik haberleşme konularında değil, aynı zamanda bilginin işlendiği ve yeni bilgilerin üretildiği tüm diğer mühendislik alanlarında iş imkânı yaratmaktadır.