İnsan Kaynakları Yönetimi

MENU

Program Künyesi

Program Adı: İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Beynaz Uysal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Günümüz koşullarında insan kaynakları yönetimi alanında çalışan/çalışacak kişiler, devam eden iş yaşamları yanında alanla ilgili gerekli bilimsel bilgi ve yöntemleri bilmeye, bunları karşılaştıkları durum ve sorunlarda kullanmaya ve gelişmeleri takip etmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bir eğitimin başarısı, öğrenilenlerin ne kadar hayata aktarıldığı ile ilgilidir. Bu yüzden eğitim içeriğinin mümkün olduğu kadar uygulamaya yönelik ve kullanılabilir olması önemlidir. Bu programın amacı, bilimsel bilgi ve yöntemleri bilen, bunları uygulamaya aktarabilen, bildiklerini karşılaştıkları sorunları çözmede kullanabilen ve gelişmeleri takip edebilen insan kaynakları yönetimi çalışanlarını ve yöneticilerini yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır. Ayrıca program içeriğinin uygulamaya ve uygulamada karşılaşılacak durumlara yönelik olması amaçlanarak, eğitim sayesinde öğrenilenlerin pratiklere aktarılması mümkün olabilmektedir.

Programın Yapısı

Tezli Program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz Program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • İKY514 İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş
 • İKY515 İK Planlaması ve İşe Alım
 • İKY506 Eğitim ve Geliştirme
 • İKY517 Ücret ve Ödül Yönetimi
 • İKY516 Performans ve Kariyer Yönetimi
 • İKY518 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular
 • İKY512 Araştırma Yöntemleri
 • İKY502 İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon
 • İKY503İnsan Kaynaklarında Stratejik Yönetim
 • İKY509Kariyer ve Yetenek Yönetimi
 • İKY510Endüstriyel İlişkiler
 • İKY511İşçi Sağlığı ve İş güvenliği
 • SBE 500 Seminer
 • Tez / Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

TANITIMLAR VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Program Başkanımız Anlatıyor

Öğrencilerimiz Anlatıyor


Semiha ERYILMAZ - İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans
Okan Üniversitesinde lisans eğitimimi bitirdikten sonra yüksek lisans yapma sebebim ise alanında son derecede yetkin akademisyenlerin olmasıdır. Türkiye'deki köklü ismi ve profesyonel hayattaki Okan Üniversitesi’nin saygınlığının yüksek olmasının üniversite tercihimde büyük payı vardır. Okan Üniversitesi sunduğu imkânlarla, akademik kadrosuyla başarılı olduğu ve öğrencilerin kendini tanımasına imkan sağladığı için tüm öğrencilere tavsiye ediyorum.Program Tanıtım Toplantımız