İstanbul Okan Üniversitesi

Yatay Geçiş

MENU

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
BAHAR DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru Tarihi: 7-24 Ocak 2022
Değerlendirme Tarihi: 24-27 Ocak 2022
Sonuçların İlanı: 28 Ocak 2022
Kesin Kayıt Tarihi: 28 Ocak- 2 Şubat 2022

Yedek Kayıt Tarihi: 3-4 Şubat 2022

Başvurular Sistem Üzerinden Yapılacak Olup, Posta veya Elden Başvuru Evrakı Kabul Edilmeyecektir.

Üniversitemiz Önlisans / Lisans programlarına 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin en geç 24 Ocak 2022 tarihine kadar Başvuru Sistemi üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Bahar Dönemi Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri İçin Tıklayınız!

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları– Taban Puanları ve Özel Koşulların Yer Aldığı Tabloları Görmek İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayınız!

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.

BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 • Önlisans programlarına; hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Lisans programları için sadece Merkezi Yerleştirme Puanına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Kurum içi yatay geçiş başvuruları için hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Lütfen başvuru formunda yer alan Kişisel Bilgileri - Eğitim Bilgileri - Tercih ve Sınav Bilgilerini sonuna kadar doldurup gerekli belgelerinizi Belgeler alanından yükleyiniz,
 • Başvuru alanından sisteme yüklediğiniz evraklarınızın onaylı ( Islak İmzalı veya E-İmzalı ) olması gerekmektedir,
 • Başvurunuzda yer alan e-posta ve telefon numaranızın yer aldığı iletişim bilgilerinizin güncel ve doğruluğu başvuru sonucunuzun geri bildirilmesi acısından önem taşımaktadır. Lütfen tüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz,
 • Yurt Dışı ve KKTC’deki üniversitelerden lisans programlarına bahar dönemine yatay geçiş başvurusu alınmayacaktır. Ayrıca Yurt Dışı ve KKTC’deki üniversitelerden özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlarında öğrenimine başlayan öğrencilerin yatay geçiş başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Üniversitemize 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde diğer Üniversitelerden Kurumlararası Yatay Geçiş yapacak olan öğrencilere Pilotaj bölümü hariç Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Psikoloji Bölümü için %25’e kadar, diğer bölüm/programlar için % 50 oranında burs / indirim verilecektir.
 • 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı bahar döneminde, Üniversitemiz programlarında eğitimlerine devam ederken Pilotaj Bölümü hariç Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Psikoloji Bölümüne % 25'e kadar, diğer bölüm/programlara Kurumiçi Yatay Geçiş yapacak olan öğrencilerin var olan ÖSYM ve Tercih burs / indirimleri aynı şekilde devam edecektir.
 • Üniversitemiz yatay geçiş burs / indirimlerinden yararlanma koşulları görüşülmüş olup, aşağıdaki koşullarda geçerli olmasına oybirliğince karar verilmiştir.
 • Yatay geçiş burs / indirimleri sadece yıllık kayıt yenilemelerde geçerli olup; uzatma
 • döneminde ve kredi başı ücretlendirmelerde burs / indirimleri geçerli değildir.
 • Yatay geçiş burs / indirimlerinde öğrencinin intibakının yapıldığı sınıfa göre öğrencilik süresi hesaplanır.
 • Verilecek burs / indirim oranları her yıl Mütevelli Heyetince yeniden değerlendirilebilir. Ücretler ile ilgili Mali İşler müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.
Kurum İçi Yatay Geçiş ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerimizin Sisteme Yükledikleri Evraklar Dışında Evrak Getirmelerine Gerek Yoktur.

Kurumlararası Yatay Geçiş ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerden İstenilecek Belgeler

 • Kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumundan yatay geçiş yapılmasına engel olmadığına dair yazı
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracaat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Transkript (2 adet güncel ve onaylı) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç
 • Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Üniversiteye giriş türüne göre Lise Diploması ve DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Ön Lisans Diploması
 • Zorunlu Hazırlık koşulu olan bölümlere başvuru yapan öğrenciler için daha önce hazırlık eğitimi almışlarsa hazırlık başarı durumunu gösterir belge. (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının yazılması gerekmektedir.)