İstanbul Okan Üniversitesi

Yatay Geçiş

MENU

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ
GÜZ DÖNEMİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvuru Tarihi: 01 Temmuz 2019
Değerlendirme Tarihi: 15 – 16 Ağustos 2019
Sonuçların İlanı: 19 Ağustos 2019
Kesin Kayıt Tarihi: 26 –29 Ağustos 2019
Yedek Kayıt Tarihi: 02-03 Eylül 2019

Başvurular Sistem Üzerinden Yapılacak Olup, Posta veya Elden Başvuru Evrakı Kabul Edilmeyecektir.

Üniversitemiz Önlisans / Lisans programlarına 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuru işlemlerini en geç 09 Ağustos 2019 tarihine kadar, Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde 1) kapsamındaki başvurular ise 15 Ağustos 2019 tarihine kadar Başvuru Sistemi adresinden yapılması gerekmektedir.

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisans ve Önlisans Yatay Geçiş Kontenjanları – Taban Puanları ve Özel Koşullarının Yer Aldığı Tabloları Görmek İçin Aşağıdaki Linkleri Tıklayınız.

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.

BAŞVURU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSULAR

 • Lisans ve Önlisans programlarına için; hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Kurum içi yatay geçiş başvuruları için hem Merkezi Yerleştirme Puanına, hem de Not Ortalamasına göre başvuru kabulü alınacaktır,
 • Lütfen başvuru formunda yer alan Kişisel Bilgileri - Eğitim Bilgileri - Tercih ve Sınav Bilgilerini sonuna kadar doldurup gerekli belgelerinizi Belgeler alanından yükleyiniz,
 • Başvuru alanından sisteme yüklediğiniz evraklarınızın onaylı ( Islak İmzalı veya E-İmzalı ) olması gerekmektedir,
 • Başvurunuzda yer alan e-posta ve telefon numaranızın yer aldığı iletişim bilgilerinizin güncel ve doğruluğu başvuru sonucunuzun geri bildirilmesi acısından önem taşımaktadır. Lütfen tüm bilgilerinizin doğru olduğundan emin olunuz,
 • Üniversitemize 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz-Bahar dönemlerinde diğer üniversitelerden Kurumlararası Yatay Geçiş yapacak olan öğrencilere; Pilotaj Bölümü hariç Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ilePsikoloji Bölümü için %25’e kadar ve diğer bölüm/programlar için % 50 oranında burs/indirim uygulanacaktır.
 • Üniversitemize 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Güz — Bahar dönemlerinde Üniversitemiz programlarında eğitimlerine devam ederken Pilotaj Bölümü hariç Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Psikoloji Bölümüne % 25'e kadar, diğer bölüm/programlara Kurumiçi Yatay Geçiş yapacak olan öğrencilerin var olan ÖSYM ve Tercih burs / indirimleri aynı şekilde devam edecektir.

Üniversitemiz yatay geçiş burs / indirimlerinden yararlanma koşulları görüşülmüş olup, aşağıdaki koşullarda geçerli olmasına oybirliğince karar verilmiştir.

 1. Yatay geçiş burs / indirimleri sadece yıllık kayıt yenilemelerde geçerli olup; uzatma döneminde ve kredi başı ücretlendirmelerde burs / indirimleri geçerli değildir.
 2. Yatay geçiş burs / indirimlerinde öğrencinin intibakının yapıldığı sınıfa göre öğrencilik süresi hesaplanır.
 3. Verilecek burs / indirim oranları her yıl Mütevelli Heyetince yeniden değerlendirilebilir. Ücretler ile ilgili Mali İşler Müdürlüğü ile görüşebilirsiniz.

KURUM İÇİ VE KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINDAN SONRA DEĞERLENDİRME SONUCUNA GÖRE KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIMIZIN, KAYIT İÇİN DAVET EDİLDİKLERİNDE SİSTEME YÜKLEDİKLERİ EVRAKLAR DIŞINDA GETİRMELERİ GEREKEN BELGELER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.

Kurum İçi Yatay Geçiş ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerimizin Sistemde yer alan evraklar dışında herhangi bir belge getirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Kurumlararası Yatay Geçiş ile Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerimizin

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Disiplin Durum Belgesi (öğrenci belgesi veya transkriptte belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
 • Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
 • Zorunlu Hazırlık koşulu olan bölümlere başvuru yapan öğrenciler için daha önce hazırlık eğitimi almışlarsa hazırlık başarı durumunu gösterir belge. (Belgede kaç puan aldığının, hangi eğitim öğretim yılında hazırlık okuduğunun ve başarılı olup olmadığının yazılması gerekmektedir.)
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS/DGS Sonuç Belgesi ve Yerleştirme Belgesi (Halen kayıtlı olduğu bölümden farklı bölüme müracaat edeceklerden LYS sonuç belgesi)
 • Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Transkript (2 adet güncel ve onaylı) (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Ders içerikleri (Hazırlık sınıfından gelenler hariç)
 • Üniversiteye giriş türüne göre Lise Diploması ve DGS ile yerleşmiş öğrenciler için Ön Lisans Diploması
 • Yatay geçişe engel durum bulunmadığına dair belge (Kayıtlı olunan üniversiteden alınması gerekmektedir.)

Kurumlararası Yatay Geçiş ile Önlisans Programlarına Yurt Dışından Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerden İstenilecek Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 Adet Fotoğraf
 • Kayıtlı olduğu üniversiteye giriş yaptığı sınav türüne göre ÖSYS/YKS ile LYS sonuç belgesi
 • Onaylı Türkçe çeviri Öğrenci Belgesi (Güncel tarihli ve onaylı olması gerekmektedir)
 • Onaylı Türkçe çeviri Transkript (2 adet)
 • Onaylı Türkçe çeviri Ders İçerikleri
 • Türkçe çeviri Disiplin Durum Belgesi
 • Yeni tarihli YÖK’ten alınan denklik belgesi
 • Yatay geçişe engel durum bulunmadığına dair belge (Kayıtlı olunan üniversiteden alınması gerekmektedir.)

Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrencilerin aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir. (Duyuruları görüntülemek için lütfen ilgilendiğiniz tarihin üzerine tıklayınız.)