Program Başkanının Mesajı

MENU

Dünyada ve ülkemizde Mimarlık ve İnşaat sektörü büyük gelişmeler göstermektedir. Hızla artan dünya nüfusunun ihtiyaçlarının barınma, üretim, yönetim, eğitim, enerji, ulaştırma ve ticaret gibi hizmetlerde karşılanmasını üstlenen yapım sektöründe, özellikle son yıllarda büyük aşamalar kaydedilmiştir. Ülkemizde bu sektör, dünya ölçeğinde ön sıralarda yer almaktadır. Diğer taraftan önem katsayısı yüksek, nicelik ve nitelik açısından standartları yüksek prestij binalarına yönelim, büyük oranda artmıştır. Bu da, hem daha yoğun bir çalışma, hem de araştırmacılık ile sanat becerileri gelişmiş lisansüstü eğitim yapmış uzman ve yetkin mimarların eğitilmesini gerektirmektedir. Bunun yanısıra, küreselleşme çerçevesinde dil bilen meslek adamlarının yetişmesi bir zaruret halini almıştır. Yüksek Lisans programımız, yukarıda kısaca özetlenen ihtiyaçlara, bir lisansüstü programı kapsamında nitelikli mimarların yetiştirilmesiyle hem yapım hem de eğitim sektöründe yanıt vermeyi amaçlamaktadır

İstanbul Okan Üniversitesi Mimarlık Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları, STMF, Mimarlık Bölümü bünyesinde sürdürülen doktora programı ile birlikte kurgulanmıştır. Mimarlık Yüksek Lisans Programları, farklı disiplinlerin bir araya geldiği bütünleşik ve çevre duyarlı, kentsel tasarım ölçeğinden tek yapı ölçeğine kadar mimarlık sorunlarını ele almaktadır.Tarihi çevre ve yapıların korunmasının kuramsal ve uygulaması programımızın alanlarından birisidir. Tasarım kültürünün farklı ölçeklerdeki teorik altyapısını ve kentlerimizdeki yansımaları tartışılmakta ve anlamaya ve çözümlemeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Tasarım teknolojilerini ve üretim biçimlerini yaratıcı, eleştirel ve çevreci düşünce ile ele almak ve çağdaş çözümler önermek programın amaçlarındandır.