MENU

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 90 AKTS’den az olmamak koşulu ile en az 10 ders ile dönem projesinden oluşmaktadır.