Psikoloji

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Prof. Dr. Arif Haldun Soygür

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Psikoloji Yüksek Lisans Programı ile eğitim, birey-aile-toplum düzeyinde ruh sağlığını koruma ve geliştirme, iyileştirme, rehabilitasyon hizmetlerini verebilmek için ileri düzey bilgi ve beceriyle donanmış eğitici, araştırmacı ve bilgi üretici, uygulayıcı uzmanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Mezun olan öğrencilerimizin, iç görü sahibi, kendilerini gözlemlemeye, tanımaya ve anlamaya devam eden, mesleki bilgi ve yetkinliklerini hayatları boyunca geliştirmeyi sorumluluk alan, alandaki bilimsel gelişmeleri takip ederek bilgi ve becerilerini her daim yenileyen ve etik değerlere bağlı olarak mesleki sorumluluklarını yerine getiren mezunlar olmaları programın temel amacıdır.

Program çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik gibi çeşitli gelişimsel dönemlere odaklanmakta, önleme ve koruma programlarının geliştirilmesi için donanım sağlamaktadır. Dersler, öğrencilerin aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlamaya yöneliktir:

 1. İnsanın yaşam boyu fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal ve kişilik gelişimi sırasında geçtiği aşamalar alanında bilgilenme,
 2. Gelişimsel psikopatoloji ve gelişimsel gecikmeler konularında bilgi sahibi olma,
 3. Gelişimsel süreçleri değerlendirmeye yönelik psikolojik ölçekleri öğrenme,
 4. Psikolojik olguları toplumsal, kültürel ve ilişkisel bağlamında değerlendirebilme yetisi kazanma,
 5. Çocuk, ergen ve yaşlılara sunulan kurumsal hizmetleri değerlendirebilme ve gereksinme analizi yapabilme,
 6. Bireylere, ailelere ve kurumlara yönelik olarak güçlendirici ve koruyucu programlar geliştirebilme,
 7. Dezavantajlı grupları desteklemeye yönelik olarak toplumsal farkındalık yaratma; profesyonel kişi ve kurumlarla çalışabilme ve bağımsız projeler üretebilme,
 8. Psikoloji alanlarında yapılan araştırmaları inceleme ve eleştirebilme yetisi ile bu alanlarda bağımsız bir araştırma yapabilme.

Programın İçeriği

Tezli program, toplam 12 ders (11 ders + seminer dersi) ve 33 krediden ve yüksek lisans tezinden oluşur.

Tezsiz program, toplam 12 ders ve 36 krediden ve bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • KPSK501 Klinik Görüşme Becerileri ve Semiyoloji
 • KPSK502 Meslek Etiği
 • KPSK505 İleri Psikolojik Ölçme ve Değerlendirme
 • KPSK503 İleri Psikopatoloji ve Olgu Formülasyonu
 • KPSK507 Bilişsel ve Davranışçı Terapiler I
 • KPSK504 Psikoterapi Kuramları ve Vaka Analizi
 • SEM-500 Seminer
 • KPSK504 Psikoterapi Kuramları ve Vaka Analizi
 • KPSK506 İleri İstatistik ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • KPSK555 Klinik Uygulama ve Süpervizyon
 • KPSK582 Psikanalitik Psikoterapiler
 • KPSK581 İnsan Cinselliği
 • KPSK561 Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulamaları ve Supervizyonu
 • KPSK565 Psikodinamik Psikoterapi Uygulama ve Supervizyonu
 • KPSK577 Kadın Çalışmaları
 • KPSK583 Şema Terapi
 • KPSK584 Geştalt Terapi
 • Uzmanlık Tezi/Bitirme Projesi

Başvuru Belgeleri

 • Lisans Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı, noter onaylı sureti veya E-Devlet sistemi üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
 • ALES sınav belgesi (Sadece tezli programlar için-EA en az 55 puan)
 • Not Çizelgesi (transkript); aslı ya da mezun olunan üniversite onaylı sureti
 • Nüfus Cüzdanı Sureti, Noter Onaylı Suret veya E-Devlet üzerinden alınan belge
 • Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgâh ve Sabıka Kaydı (E-Devlet)
 • Yurtdışındaki Üniversitelerden Mezun Olanlar İçin; Yükseköğretim Kurulundan alınan denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti ve/veya Yükseköğretim Kurulu tarafından verilmiş tanınırlık belgesi.
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak
 • (Asılları ile gelindiği takdirde noter onayına gerek yoktur, tarafımızdan aslı gibidir yapılacaktır.)

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu