Okan Üniversitesi

MENU
Orhan B. Alankuş
ARPROGED Direktörü
Orhan B. Alankuş lisans ve yüksek lisans derecesini sırasıyla 1978 ve 1979 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora derecesini ise 1982 yılında Imperial College of Science and Technology London’da tamamlamıştır. 1982-1984 yılları arasında Imperial College da ve RPD Limited’ta Proje Koordinatörü, Araştırmacı olarak çalışmıştır. 1984 yılında TOFAŞ’ta çalışmaya başlamış, bir çok farklı pozisyonda görev almış, ARGE bölümü kuruluşundan itibaren ARGE Müdürlüğü ve ARGE Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Uludağ Üniversitesi Teknoparkında TOFAŞ Araştırma Şirketi Platform A.Ş. kuruluşunda bulunmuş ve Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. 2008-2011 yılları arasında Koç Holding’de Teknoloji ve Çevre Koordinatörü olarak görev yapmıştır.2011 yılından bu yana Okan Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve Araştırma Projeleri Direktörlüğünü yürütmektedir.
Mehtap Kurtoğlu
ARPROGED Müdürü
ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde Computer and Telekommunication alanında lisansını tamamlayıp aynı bölümde Robotics-Artificial İntelligance konusunda yüksek lisans yapmış,doktora çalışmalarına başlamış, konusunda NATO dan Best Paper ödülü almıştır. Akademik geçmişinin yanısıra, NETAŞ NORTEL NETWORK, ICTERRA, MITOS Medical Teknolojiler, KDE Bilişim, BORSA İstanbul, Ericsson Optronics, Teknopark İstanbul ,GENSİS firmalarında 23 senelik profesyonel iş hayatı tecrübesine sahiptir. Bu süreç, uluslararası firmalarda, AR-GE mühendisliği, Strateji Planlama, Uluslararası Satış ve Pazarlama, Kurumsal Gelişim, Uluslararası Firma Kalite değerlendirilmesi, Eğitim ve Proje yöneticiliği, IT yöneticiliği, TEKNOPARK Kurumsal Gelişim yöneticiliği olarak değerlenmiş ve çeşitli TEYDEB Projelerinde ve uluslararası ARGE projelerinde yer almıştır. 16 yıl önce kendi firmasını kurup, Savunma Sanayii projelerinde, ulusal ve uluslararası firmalarda danışmanlık yapmıştır ve girişimcilik tecrübesine de sahiptir. 4 yıl EADS offsetlerini yönetmiş, SSM ile diğer paydaşlar arasında: EADS(European Aeronautic Defense and Space Company) Eurocopter-TAI, EADS Airbus-TAI/PFW/ LISI/Fokker Elmo, EADS Defense & Security – RAMSYS ilişkilerinden, ihracat ve raporlama faaliyetlerinden sorumlu olmuştur. EADS Konsorsiyumu ile KOBİ ve Üniversitelerle, işbirlikleri ve yeni teknoloji kazanımları, üretimi ve ihracaatı anlamında çalışmalar yapmıştır. Proje Yönetimi, Teknoloji Yol haritası, Fikri Mülkiyet Hakları ve Lisans süreçleri, E-Ticaret, Pazarlama ve Satış Stratejileri, Unified Network, Pazar oluşturma ve Yönetme, Değer yönetimi, TRILLIUM Capability Maturity Model(Carnegie Mellon University) kalite eğitimi, gibi, yurdışı ve yurtiçinde birçok eğitim alımış, uygulanmış ve kandi takımalarını oluşturup eğiterek sürdürülebilirlik ve iyileştime prosesleri anlamında firmalara değer katmıştır.
Sezer Köylü Tokgöz
Proje Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı
Sezer Köylü Tokgöz, lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2004 ve 2007 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde tamamlamıştır. 2005-2012 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde önce araştırmacı sonrasında ise uzman araştırmacı olarak görev almıştır. Mart 2015’ten bu yana Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü’nde Proje Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı olarak Üniversite-Sanayi İşbirliği geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde görev almaktadır.
Deniz Özer
Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı
Deniz Özer lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden almıştır, master derecesini 2006 yılında aynı fakültede Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği alanında tamamlamıştır. 2004-2005 yılları arasında Başkent Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Programını tamamlamıştır. 2005-2006 yıllarında Novagenix Biyoanalitik İlaç AR-GE Merkezinde AR-GE Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2006-2007 arasında University of South Florida, Tampa, USA, Yabancı diller programına katılmıştır. 2008’de University of South Florida, Klinik Araştırmalar Sertifika Programını tamamlamıştır.2010-2011 arasında Novartis İlaç’ta Kalite Kontrol Analisti olarak görev yapmıştır. 2015’ten bugüne Okan Üniversitesi’nde Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.
Can Özyurtlu
Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı
Can Özyurtlu lisans derecesini 2014 yılında Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Aynı yıl içerisinde Okan Üniversitesi’nde Proje Geliştirme Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Ender Oğuz
Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı
Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2013 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Mühendisliği anabilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimi halen devam etmektedir. 2012-2015 yılları arasında SMS Sanayi Malzemeleri Üretim ve Satışı A.Ş. de ARGE Mühendisi olarak çalışmıştır. Aralık 2016’dan bu yana Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü’nde Proje Araştırma ve Geliştirme Uzmanı olarak görevini yürütmektedir.