Okan Üniversitesi

MENU
Orhan B. Alankuş ARPROGED Direktörü Orhan B. Alankuş lisans ve yüksek lisans derecesini sırasıyla 1978 ve 1979 yıllarında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora derecesini ise 1982 yılında Imperial College of Science and Technology London’da tamamlamıştır. 1982-1984 yılları arasında Imperial College da ve RPD Limited’ta Proje Koordinatörü, Araştırmacı olarak çalışmıştır. 1984 yılında TOFAŞ’ta çalışmaya başlamış, bir çok farklı pozisyonda görev almış, ARGE bölümü kuruluşundan itibaren ARGE Müdürlüğü ve ARGE Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Uludağ Üniversitesi Teknoparkında TOFAŞ Araştırma Şirketi Platform A.Ş. kuruluşunda bulunmuş ve Genel Müdürlüğünü yürütmüştür. 2008-2011 yılları arasında Koç Holding’de Teknoloji ve Çevre Koordinatörü olarak görev yapmıştır.2011 yılından bu yana Okan Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi ve Araştırma Projeleri Direktörlüğünü yürütmektedir.
Bülent Erbaş ARPROGED Müdürü Okan Tekno Arge Genel Müdürü Bülent Erbaş lisans derecesini 1980 yılında İstanbul Teknik İstanbul Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden almıştır. 1983-1984 yılları arasında Türk Hava Yolları A.O.’da Teknik personel olarak çalışmıştır.1985-1991 yıllarında Saniva A.Ş. , Hewlett-Packard Ltd. , Oracle Ltd. firmalarında Ürün Yönetimi, 1991-1988 yıllarında Netkom Bilgisayar Sistemleri A.Ş.’de kurucu ortak ve Genel Müdür, 1999-2004 yıllarında Setkom İleri Teknoloji Ürünleri A.Ş.’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri Direktörü, 2004-2006 yılları arasında E2E Teknoloji Danışmanlık Ltd.’de Teknoloji ve İş Geliştirme Yöneticiliği, 2006-2014 yılları arasında KoçSistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.’de Teknoloji&ARGE ve Fikri Haklar Yönetimi Direktörü olarak görev almıştır. 2014 yılından bu yana Okan Tekno Arge A.Ş.’de Genel Müdür’lük görevini ve Okan Üniversitesi’nde ARPROGED Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Sevil Budak
Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı
Sevil Budak lisans derecesini 2005 yılında Universite Sorbonne Nouvelle’de Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde, master derecesini 2007 yılında Universite de Strasbourg’da Uluslararası İlişkiler AB bölümünde tamamlamıştır. 2008-2011 yılları arasında Almanya’da İGİP Danışmanlığında Hibe Uzmanı olarak çalışmıştır. 2011’den bugüne Okan Üniversitesi’nde Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.
Can Özyurtlu Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı Can Özyurtlu lisans derecesini 2014 yılında Okan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mekatronik Mühendisliği bölümünü tamamlamıştır. Aynı yıl içerisinde Okan Üniversitesi’nde Proje Geliştirme Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.
Erhan Özdemir Proje Finansal Yönetim Uzmanı Erhan Özdemir lisans derecesini 2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme ve Finans Bölümünde tamamlamıştır. 2003-2011 yılları arasında Sistem Yapı A.Ş.’de Finans Uzmanı olarak çalışmıştır. 2011 yılından bu yana Okan Üniversitesi Finansman Biriminde çalışmaktadır. Araştırma projelerinin finansal ve bütçe yönetiminden sorumludur.
Deniz
Özer
Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı
Deniz Özer, lisans derecesini 2002 yılında Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünden almıştır, master derecesini 2006 yılında aynı fakültede Biyokimyasal Reaksiyon Mühendisliği alanında tamamlamıştır. 2004-2005 yılları arasında Başkent Üniversitesi Kimya Öğretmenliği Programını tamamlamıştır. 2005-2006 yıllarında Novagenix Biyoanalitik İlaç AR-GE Merkezinde AR-GE Mühendisi olarak görev yapmıştır. 2006-2007 arasında University of South Florida, Tampa, USA, Yabancı diller programına katılmıştır. 2008’de University of South Florida, Klinik Araştırmalar Sertifika Programını tamamlamıştır.2010-2011 arasında Novartis İlaç’ta Kalite Kontrol Analisti olarak görev yapmıştır. 2015’ten bugüne Okan Üniversitesi’nde Proje Geliştirme ve Yönetim Uzmanı olarak görevini sürdürmektedir.
Sezer
Köylü
Tokgöz

Proje Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı
Sezer Köylü Tokgöz, lisans ve yüksek lisans eğitimini sırasıyla 2004 ve 2007 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya bölümünde tamamlamıştır. 2005-2012 yılları arasında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde önce araştırmacı sonrasında ise uzman araştırmacı olarak görev almıştır. 2014 yılı itibariyle TETSİAD’da araştırma uzmanı olarak çalışmıştır. Mart 2015’ten bu yana Okan Üniversitesi Araştırma ve Proje Geliştirme Direktörlüğü’nde Proje Geliştirme ve Yönetimi Uzmanı olarak Üniversite-Sanayi İşbirliği geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde görev almaktadır.
Ender Oğuz
Proje Araştırma ve Geliştirme Uzmanı