Bilişim Hukuku

MENU

​Program Künyesi

Program Adı: Bilişim Hukuku Yüksek Lisans Programı
Program Türü: Tezli – Tezsiz
Program Dili: Türkçe
Program Başkanı: Dr. Cansu Topal

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Bilişim Hukuku bilişim suçları, dijital deliller, idarenin sorumlulukları vb. konular nedeniyle kamu hukuku; elektronik ticaret, kişisel verilerin korunması, dijital sözleşmeler vb. konular nedeniyle özel hukuku ilgilendirirken diğer yandan siber güvenlik, veri madenciliği, veri tabanları, bilgisayar programları, adli bilişim vb. konularla mühendislik alanlarını ilgilendiren çok disiplinli bir çalışma gerektirmektedir.

Oluşturduğumuz tezli/tezsiz yüksek lisans programı ile veri güvenliği ve iletişim başta olmak üzere yeni teknolojilere hakim uzman hukukçular ve veri koruma ve telif hakları başta olmak üzere dijital çağda düzenleyici ve koruyucu hukuk hakkında uzman mühendisler yetiştirilmesi ve onlara bu alanlarda araştırma yetisi kazandırılması hedeflenmektedir.

Programın İçeriği

Tezli program; toplam 24 kredilik ders yükü ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.
Tezsiz program; toplam 30 kredilik ders yükü ve kredisiz bitirme projesinden oluşur.

Programın Müfredatı

 • Bilgi Teknolojileri Hukukunun Temelleri
 • İleri Bilgi Teknolojileri Hukuku
 • Dijital Ürün ve Hizmetlerin Hukuku
 • İdare ve Usul Hukukunda Dijitalleşme
 • Medeni ve Borçlar Hukukunda Dijitalleşme
 • Kişisel Verilerin Korunması Hukuku
 • Bilgi Güvenliği Hukuku ve Siber Güvenlik
 • Dijital Fikri Mülkiyet Hakları
 • Adli Bilişim
 • Bilişim Suçları
 • Dijital Çağda İnsan Hakları

Başvuru Belgeleri

 • ALES belgesi
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı Sureti
 • Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdiklisi ya da mezun olunan üniversite onaylısı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak.

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu