Çok Amaçlı Hava Kanalı ve Isı Transferi Deney Ünitesi

MENU

Çok Amaçlı Hava Kanalı ve Isı Transferi Deney Ünitesi

Çok Amaçlı Hava Kanalı ve Isı Transferi Deney Ünitesi

1. Teknik Açıklama
Deney ünitesi, bir fan yardımıyla havanın çekildiği yalıtımlı bir kanaldan oluşur. Oluşan hava akışı, özel olarak şekillendirilmiş bir giriş kesiti nedeniyle homojen olmaktadır. Kanalda farklı ısı eşanjörü elemanları yerleştirilebilir: düz borular, kanatlı tüpler, doğrudan genleşme bobini. Hız dağılımları ve basınç kayıpları bir pitot tüpü ve eğimli bir tüp manometresi ile ölçülür, sıcaklık ve nem ise sensörler ile ölçülmektedir.

Konvektif ısı transferinin aksesuarlarla birlikte incelenmesi
Birçok endüstriyel üretim işleminde, özellikle binaların iklimlendirilmesinde, hava akımı yardımıyla ısı transferi gerçekleşir. Bu durumlarda, konvektif ısı transferi, ilgili ortamın ve akışın sıcaklık farklılıklarına göre belirlenir. WL 312 deney ünitesi, çeşitli boru yüzeylerinde konveksiyonel ısı transferini inceler. Akış hareketi zorlanmış konveksiyon (taşınım) ile gerçekleşir. Fanlı yalıtımlı bir hava kanalı, ölçüm bölümü olarak görev yapar. Hava kanalındaki aerodinamik bir giriş elemanı ve bir akış düzleştirici, deneyi yürütmek için homojen bir akış sağlar. Hacimsel akış oranı, fan çıkışındaki bir gaz kelebeği valfi aracılığıyla ayarlanır ve girişte hava kanalına bir ölçüm nozülü ile ölçülür. Hava borusunda farklı tüp yüzeyleri olan ısı eşanjörleri kullanılmaktadır. Düz borular, kanatlı tüpler veya soğutucu gaz evaporatörlü ısı eşanjörleri aksesuar olarak temin edilmektedir. Hava kanalı, deneyleri gözlemlemek için iki pencere içerir. Kombine sensörler, ısı değiştiricinin girişinde ve çıkışında sıcaklığı ve bağıl nemini ölçer. Isı değiştiricideki basınç kaybını belirlemek için, ölçüm bölümünün akış yukarısındaki ve aşağısındaki basınçlar da kaydedilir. Hava kanalındaki hız dağılımı bir Pitot tüpü ile ölçülür. Sıcaklık, basınç ve bağıl nem dijital olarak görüntülenmektedir. Deneylerde çapraz akışlı hava-su ısı eşanjörü kullanılmaktadır.

2. Öğrenme Hedefleri / Deneyler
Aksesuarsız deneyler:
- Fan karakteristik eğrisini kaydetme
- Kanalda hız dağılımı

Aksesuarla yapılan deneyler:
- Düz tüplerde ısı transferi
- Kanatlı tüplerde ısı transferi
- Doğrudan genleşme bobinde ısı transferi