Bölümün Amacı

MENU

İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün amacı öğrencilerimizin; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetlerini evrensel standartlarda yürütebilen, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bilgi ve teknoloji üretebilen ve aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan birer inşaat mühendisi olarak mezun olmasını sağlamaktır.

  • İnşaat Mühendisliği bilimi ve teknolojisine ait problemlere pratik ve etkin çözüm üretebilme kabiliyetinin olması.
  • İnşaat Mühendisliği içerisindeki yapı, su, ulaştırma, zemin ve malzeme anabilim dallarına ait temel bilgi birikimine sahip olması.
  • İnşaat yapı projelerine ait dizayn tekniklerinin ve inşaatlarda kullanılan yapı malzemesinin yürürlükteki şartnamelere uygunluğunun kontrolünü yapabilmesi.
  • Kendisine sunulan veriyi analiz ederken kullanacağı sorgulama, kategorize etme ve yorumlama yeteneğine kavuşacak olması.
  • İnşaat projelerinde uygulanacak mühendislik hesaplarının bilgisayar ortamında çözülmesi ve proje paftalarının hazırlanmasında kullanılacak bilgisayar çizim programlarını kullanabilmesi.
  • İngilizce dilinin yapısını ve içeriğini bilmesi ile birlikte uluslararası çok ortaklı inşaat projelerinde diğer ülkeleri temsil eden mühendislerle teknik detayları tartışabilecek seviyede İngilizce inşaat terimlerine egemen olması.
  • Sözel sunumlar ve yazılı raporlarla teknik materyalin etkin bir şekilde dinleyiciye aktarılma kabiliyetini kazanması.
  • Mezun olduktan sonra teknik bilgi birikimini güncel tutma sorumluluğunu bilmesi ve elde ettiği bilgiyi işine uyarlama kabiliyetini kazanması.
  • İnşaat projelerinde liderlik, girişimcilik ve etkin takım çalışması kabiliyetine ulaşmış olması.
  • İnşaat mühendislerinin sivil topluma olan sosyal sorumluluklarını bilmesi ve mesleğini profesyonel ve etik kurallar çerçevesinde yapma bilincine kavuşması.