Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Otomotiv mühendisleri otomotiv ana ve yan sanayi başta olmak üzere pek çok alanda çalışma imkanı bulmaktadırlar. Türkiye’nin lokomotif sektörü olan otomotiv sanayi için çok sayıda mühendise ihtiyaç bulunmaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi bu alandaki açığı kapatmak için otomotiv mühendisliği eğitimine özel önem vermektedir. İstanbul Okan Üniversitesi lokasyon olarak da otomotiv sanayi firmalarına oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Ülkemizde otomotiv sanayi sürekli büyümektedir. Otomotiv mühendisliği bölümünde bu ihtiyacı karşılamaya yönelik yetkin mühendislerin yetiştirilmesi İstanbul Okan Üniversitesince görev edinilmiştir.

Günümüzde otomobiller sadece mekanik parçalardan oluşmamaktadır. Otomotivde taşıtların artık mekanik ve elektronik parçaların kontrol sistemleri aracılığıyla birlikte çalışmasıyla ortaya çıktığı bilinmektedir. Bundan ötürü otomotiv mühendisliğinde yetiştirdiğimiz mühendisler mekatronikten de haberdar olacaklardır. Otomotiv mühendisliğinde eğitim dili %100 İngilizcedir. Bunun sebeplerinden biri İngilizcenin bilim için ortak bir dil olmasıdır. Diğer önemli bir sebep ise programlarımızın yurt dışından gelen öğrenciler ve Erasmus vb. değişim programlarıyla gelen öğrenciler tarafından da tercih ediliyor olmasıdır. Ayrıca işverenler İngilizce bilen mühendisler aramaktadır. Özellikle uluslararası şirketlerde ve yurtdışı ile iş yapan şirketlerde İngilizce bilmek çok önemlidir.

Otomotiv Mühendisliği bölümü akademik kadrosu gerek yurt dışı gerek yurt içi pek çok proje faaliyetinde bulunmaktadır. Ayrıca bölüm araştırma faaliyetleri Ulaştırma Teknolojileri ve Akıllı Otomotiv Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezinde (UTAS), Yenilikçi ve Sürdürülebilir Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezinde (e-Hike) ve Yenilikçi Akıllı Haberleşen Araç Teknolojileri Geliştirme ve Kümelenme Merkezinde (e-HikeLink) sürdürülmektedir. Bu Mükemmeliyet Merkezleri İstanbul Kalkınma Ajansı Desteği ve TESID, YASAD ve TAYSAD gibi otomotiv tedarik sanayi, elektronik ve yazılım sanayi işbirliği ile çalışan merkezlerdir. İstanbul Okan Üniversitesi ayrıca bir çok ana sanayinin üye olduğu Otomotiv Teknoloji Platformu yürütme kurulu , Akıllı Ulaşım Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. Avrupa’da da otomotiv alanındaki önemli kuruluşlar arasında olan ERTICO ve EGVIA gibi kuruluşların Türkiye’den tek üniversite üyesidir. Tüm bu ilişkiler ile yürütülen projelerde başarılı lisans öğrencileri de çalışabilmekte ve böylece gerek sanayi kuruluşlarında gerekse de akademik alanda iş bulmaları kolaylaşmaktadır.