Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Gökyüzü, denizler, yer yüzeyi ve uzayın derinliklerinin araştırılması, bunlara ilişkin ulaşım, planlama ve mühendislik projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması; geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de bilimsel araştırmaların, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin odak noktası olmaya devam edecektir.

Bunlardan; hassas ölçmeler ve hesaplamalar, uydu teknolojilerine dayalı uzaktan algılama-görüntüleme-konum belirleme ve uygulamaları, araç takip sistemleri, hâlihazır/durum ve kadastral harita yapımı; taşınmaz malların değerlemesi, taşınmaz malların kullanımı ve yönetimi; coğrafi bilgi sistemleri ve kent bilgi sistemleri; afet bilgi sistemi; arazi kullanımının planlaması; 3 boyutlu kent modellerinin oluşturulması ve kentsel dönüşüm gibi konular Geomatik (Harita ve Kadastro) Mühendisliği anabilim dalının çalışma alanına girmektedir.

1990‘lı yıllardan itibaren, Avrupa (özellikle Almanya) ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversiteler başta olmak üzere birçok üniversitede Harita Mühendisliği adı altında veya benzer isimler altında faaliyet gösteren bölümler kendilerini geliştirerek ve yenileyerek “arazi-yer otomasyonu mühendisliği” anlamına gelen “Geomatik Mühendisliği” adı altında yeniden yapılanma yoluna gitmişlerdir.

Diğer taraftan, söz konusu bölüm mezunlarına, özel sektör ve kamu kuruluşlarının talebinin, gerek İstanbul gerekse Anadolu’daki üniversitelerin ilgili bölümlerince karşılanamadığı bilinen bir gerçektir. Şu anda tüm bakanlıklar, büyükşehir ve ilçe belediyeleri bünyesinde ve özel sektörün farklı konularında çalışan firmalarda Geomatik Mühendisi ihtiyacı oldukça fazladır. Bu ihtiyaca yönelik olarak, diğer üniversitelerden farklı olarak “Arazi Yönetimi” ağırlıklı bir eğitim müfredatını içselleştirmiş bulunmaktayız. Kısacası, Geomatik Mühendisliği unvanını taşıyan bir kimsenin, yakın gelecekte iş bulamama gibi bir problemi olmayacaktır.

İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü olarak; ileri teknoloji ürünlerini kullanan, bunlarla bilimsel araştırma çalışmaları gerçekleştirebilen, yanı sıra söz konusu uygulamaları veya projeleri hayata geçirebilen, teknik ve akademik uzman kadroları bünyesine istihdam etmiş bir yapı ile eğitim hayatımıza devam etmekteyiz. Öğrencilerimizle birebir ilişki kurabilen, onların meslek yaşamları öncesi karşılaştığı problemleri anında çözüme kavuşturmayı amaçlayan, yoğun pratik deneyim kazandırmayı hedefleyen ve uluslararası standartlarda bir eğitim sistemini benimsemiş bölümümüz kadrosu olarak, tanışmayı ve çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.