Kariyer Olanakları

MENU

Dünya enerji gereksinimi artmaya devam ederken, alışıldık, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin yönetimini başaracak, çevresel açıdan güvenli ve ekonomik şekilde geliştirilmesini, işlenmesini ve kullanımını sağlayacak, iyi eğitimli bir işgücüne acil talep var. Enerji alanında sorunlar büyük. Fakat yeni enerji teknolojilerinin arakesitlerinde dolaşabilecek kadar esnek ve yeterince donanımlı mezunlar için olası mükâfatlar da büyük. Dolayısıyla, Enerji Mühendisliği programını tamamlayan öğrenciler, şu çeşitli seçeneklere sahip,

  • Toplumun enerji ihtiyaç ve taleplerini karşılama konusunda katkılarda bulunan, enerji teknolojilerini ve yönetimini geliştiren başarılı liderler, enerji sektöründe yenilikçi ve girişimciler olmak,
  • Özel veya kamu sektörü kuruluşlarında, enerjinin üretimi ve işlenmesi için yöntem ve stratejiler geliştirip öneren Enerji Mühendisleri olarak çalışmak,
  • Başta enerji kaynaklarının çıkarılması ve özütlenmesi, üretimi ve dönüştürülmesi olmak üzere; çeşitli enerji işleme sanayilerindeki kritik enerji yönetim sorunları üzerinde yoğunlaşmak, enerjinin üretimi, işlenmesi ve kullanımına yönelik mühendislik sistemleri tasarımlamak,
  • Yeni katalitik/biyolojik/kimyasal süreçlerin tasarımlanması veya geliştirilmesine katkıda bulunmak veya petrol ve doğal gaz işleyen, ya da kömürden sıvı yakıt elde eden veya petrol şeyli/katranlı kum gibi alışılmadık yakıtları işleyen sanayi kuruluşları için ‘kaynağa yakın’ (upstream) teknolojilerin bakım-onarımı üzerinde yoğunlaşmak,
  • Otomobil üretim sektöründe, geleneksel içten patlarlı motorlarla çalışmak veya yeni/yakıt hücreli araçlar geliştirmek,
  • Elektrik üretim sektöründe; rüzgâr, güneş, hidro ve jeotermal gibi yenilenebilir kaynaklara veya kömür, petrol veya doğal gaza dayalı elektrik üretim sistemlerinin tasarım/bakım/geliştirmesinde çalışmak.