Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Bilindiği üzere İnşaat Mühendisliği Medeniyet Mühendisliği anlamına gelen “Civil Engineering” adıyla anılmaktadır. İnşaat Mühendisliğinin tarih boyunca medeniyetlerin kurulmasındaki öncü rolünü çeşitli örneklerden görebilmekteyiz: Milattan önce 9000 yıllarında Çatalhöyük’te başlayan kentsel yapı teknikleri, Babil İmparatoru Hammurabi kanunları, İndus Vadisi Uygarlığı, Mısır piramitleri, Çin Seddi, Roma İmparatorluğu ve Selçuklu Devleti dönemi sanat yapıları gibi projeler İnşaat Mühendislerinin toplumlarına kazandırdıkları referans işler olarak sıralanabilir. Dünya nüfusundaki hızlı artışa paralel olarak artan altyapı ihtiyaçları ile birlikte İnşaat Mühendisliği hızlı bir gelişim süreci içersine girmiştir. Günümüzde sadece gelişmekte olan ülkelerin altyapı ihtiyacının karşılanmasında değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerdeki eskiyen altyapıların iyileştirilmesinde İnşaat Mühendisliği önemli rol oynamaktadır. Biz de günümüz teknolojisini kullanabilen ve topluma karşı sorumluluklarını bilen İnşaat Mühendisleri yetiştirmenin gayreti içindeyiz.

İstanbul Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans programına ilk öğrencilerini 2008 yılında almıştır. Tecrübeli ve genç akademisyenleri bünyesinde bulunduran Bölümümüzün ilk mezunları da 2012 yılı itibariyle İnşaat sektörünün çeşitli alanlarında çalışmaktadır. Bölümümüzü kazanan bir İnşaat Mühendisi adayı 4 yıllık lisans programı boyunca İnşaat Mühendisliğinin başlıca disiplinlerinden dersler alabilecektir. Bu sayede Yapı Mühendisliği, Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği ve Yapı İşletmesi Mühendisliği olmak üzere İnşaat Mühendisliğinin temel disiplinlerinde teorik ve uygulama bilgilerini alan mezun mühendislerimiz günümüz İnşaat Mühendislerinin karşı karşıya olduğu rekabetçi ortama hazır olmaktadırlar. İnşaat Mühendisliği Programı bünyesindeki öğrencilerin danışmanlık ve akademik izleme ihtiyaçları bölüm öğretim üyelerimiz tarafından sağlanmaktadır.

Mühendis adaylarımız İnşaat Mühendisliği Programının Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) kapsamında yurtdışındaki üniversitelerle yaptığı ikili anlaşmalardan da faydalanabilmektedir. Ayrıca, derslerinde başarı olan mühendis adaylarımız “çalışan öğrenci” statüsüne başvuru yapıp Öğretim Üyelerimizin İnşaat Teknolojileri Araştırma Laboratuarında yürüttüğü AR-GE faaliyetlerinde ve TÜBİTAK destekli bilimsel araştırma projelerinde görev alabilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerimiz istedikleri taktirde COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim programına dahil olarak lisans eğitimi sırasında bir iş yerinde çalışarak uygulamalı bir eğitim alabilme şansına sahiptirler. Böylelikle, daha mezun olmadan önce iş tecrübesi edinme fırsatını yakalayarak özgeçmişlerini ve mesleki bilgi birikimlerini geliştirebilmektedirler.