Gıda Mühendisliği

MENU
Gıda Mühendisliği

Üniversitemiz Gıda Mühendisliği Bölümü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 2010 yılı Ekim ayındaki onayı ile kurulmuş ve lisans eğitimine ilk öğrencileriyle 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında Üniversitemizin Akfırat kampüsünde başlamıştır.

İstanbul’daki Vakıf Üniversitelerinde eğitim veren 4 Gıda Mühendisliği Programları arasında yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün kadrosu, konusunda uzman ulusal ve uluslararası eğitim, araştırma ve sanayi tecrübesine sahip 2 Profesör, 3 Doçent, 2 Yardımcı Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü sunduğu lisans eğitim programı ile türevsel denklemleri de içerecek biçimde matematik, kimya, fizik, fizikokimya ve biyolojik bilimlerin yanı sıra, biyolojik kinetik, biyolojik malzemeler, ısı ve kütle transferi, bilişim sistemleri, süreç denetim konuları ve gıda işleme sistemleri konularında uzmanlık kazandırmayı amaçlamaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programı MÜDEK ve ABET ölçütlerine uygun şekilde tasarlanmıştır. İngilizce hazırlık sınıfını tamamlayan öğrenciler, tüm derslerin İngilizce okutulduğu 4 senelik bir programa devam ederler. Öğrenciler 2,0 not ortalamasına sahip oldukları ve istedikleri takdirde 'İş Yeri Destekli Program' (Cooperative Training) 4 yıllık lisans eğitim programının içinde alabilirler. Bu program, gıda sektörü ve üniversite işbirliği ile öğrencilerin eğitim faaliyetleri ile kazandığı bilgi ve becerilerinin pratiğini yapmasını sağlar.

Bu programın amaçları;

  • Öğrencilerin mezuniyetten önce pratik deneyim kazanmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerin iş ortamlarına alışarak deneyim sahibi olmalarını sağlamak,
  • Gıda mühendisliği alanında verilen bilgileri pekiştirmek ve derinleşmesini sağlamak,
  • Öğrencilerin sorumluluk alma, iletişim ve işe sahiplenme becerilerini geliştirmek,
  • Sanayideki uygulamalar, cihazlar, ekipmanlar, tesis hakkında birikimini zenginleştirmek,
  • Öğrencilerin işverenlere kendi bilgi ve becerilerini ifade edebilecekleri bir ortam sağlayarak, gelecekte iş sahibi olmaları konusunda kendilerine bir pratik yapmaları imkânını vermek.

Temel eğitimin üzerine kurulu bu işbirliği eğitim programının yanı sıra öğrenciler 8.döneme kadar kazanmış oldukları gıda mühendisliği alanında kazandıkları tüm birikim ve becerilerden yararlanarak, tasarım projeleri gerçekleştirecekler ve istenirse bu projeler sanayinin doğrudan güncel sorunlarına çözüm yaratacak şekilde oluşturabilecektir. Öğrenciler, 4 yıllık programı tamamladıklarında; 'Gıda Mühendisi' unvanını kazanırlar.

Gıda Mühendisliği konularında öğrencilerin ilgi alanlarına göre planlanan 'Technical Electives' dersleri arasında 'Fundamentals of Food Marketing, Food Additives, Shelf-Life of Foods, Functional Foods, Novel Foods, Food Packaging, Novel Food Technologies, Risk Analysis for Foods, Cereal Technology' dersleri yer almaktadır.

Temel mühendislik ve bölüm derslerinin yanı sıra öğrencilerin bu uygulamalarının toplum üzerine olan etkilerini anlayabileceği, genel eğitim konuları da dahil edilmiştir. Bu kapsamda, Türkçe ve Atatürk İlkeleri ve İnkılapları derslerine ilaveten, Behavioral Sciences, Philosophy, Communication, History, Arts gibi konularda dersler yer alacaktır. Ayrıca İngilizce dışında Rusça, Almanca, Arapça ve Çincede öğrenebilecekleri yabancı dil seçmeli dersler bulunmaktadır.

İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerine Erasmus Program kapsamında Avrupa’da eğitim olanağı da sunmaktadır. Lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış ve genel not ortalaması 2.20’nin üstünde olan tüm öğrencilerimiz bu fırsattan yaralanabilmektedir.

İstanbul Okan Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine, eğitimlerini sürdürmesi için modern dersliklerinin yanı sıra araştırma çalışmalarının ve ders uygulamalarının yapabileceği kimyasal, mikrobiyolojik ve bilgisayar laboratuarlarını sunmaktadır.