Program Eğitim Amacı / Program Çıktıları

MENU

Program Eğitim Amacı:

İstanbul Okan Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans programının eğitim amaçları;

 • Kamu ve özel sektörde teknik personel, eğitimci, araştırmacı ve yönetici olarak çalışan,
 • Bireysel ya da ortaklık esasına dayanan, yenilikçi ve/veya girişimci bir anlayışla işletme sahibi olarak mühendislik hizmetleri veren,
 • Ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, Ar-Ge, üretim, operasyon ve yönetim kademelerinde, teknik problemleri çözebilen, takım çalışması yapabilen mühendisler yetiştirmektir.
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve ilgili disiplinlerde veya disiplinler arası alanlarda yurt içi ve yurt dışındaki saygın üniversitelerin yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlayabilecek, özgün araştırma faaliyetleri ile araştırma dünyasına katkıda bulunacak mühendisler yetiştirmektir.
 • Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinde Araştırmacı olarak görev alabilecek mühendisler yetiştirmektir.

Program Çıktıları:

 • Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
 • Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 • Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.