Bölümün Amacı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü, genetik, doku mühendisliği, kök hücre biyolojisi, kanser biyolojisi, gelişim biyolojisi, hücre biyolojisi, kök hücre biyolojisi, immunoloji, sentetik biyoloji ve epigenetik gibi araştırma ve uygulama alanlarını içermektedir.

Amacımız, mühendislik ve yaşam bilimlerini birleştirerek eğitim yoluyla ve temel, uygulamalı ve translasyonel araştırmalar yaparak yaşam kalitesini ve süresini arttırmak için yüksek toplumsal ve ekonomik değeri olan yeni bilgiler üreterek biyomedikal teknolojilerin, ileri tanı ve tedavilerin gelişmesini sağlamaktır. Eğitimde ileri teknoloji araştırmalarının yanı sıra gelecek neslin donanımlı, yaşam boyu öğrenme arzusu taşıyan, yeni bakış açıları, kavramları ve teknolojileri üretebilen, endüstri ve kamuda lider pozisyonlara yükselecek biyomühendisleri yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.