Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Gıda Mühendisliği, gıda güvenliği, gıda kalitesi ve gıda kaynakları gibi yaşam bilimleri konularında mühendislik prensiplerinin uygulandığı disiplindir. Amaçları; beslenme değeri yüksek, ekonomik ve güvenli gıda üretmek, gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni işleme teknikleri, ekipmanları ve süreçleri tasarlamak, yeni ürün geliştirmek, gıdanın kalitesini geliştirmek ve muhafaza etmek, daha uzun raf ömrüne sahip gıda üretmek ve gıda çeşitliliğini arttırmak olarak genişletilebilir.

Günümüzdeki tüketicilerin besin değeri ve duyusal kalitesi yüksek, güvenli, sağlıklı, ekonomik, daha uzun süre saklanabilir gıda ürünlerine ve çeşitliliğe olan talepleri dikkate alındığında, konusunda uzman gıda mühendislerinin özgün yeni proses/sistem/bileşen/ürün çözümleri geliştirmek zorunda olması kaçınılmazdır. Dolayısıyla İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü sunduğu lisans programı ile gıdanın işlenmesi, üretimi, dağıtımı kademeleri ile ilişkili olan mühendislik problemlerini tespit edebilecek ve çözebilecek nitelikler ile donatılmış bir eğitim programı olmayı hedeflemektedir.

İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans programının en önemli özelliği, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikler ile donatılmış ve iş hayatına hazırlanmış gıda mühendisleri yetiştirebilmesidir. Bunun için eğer öğrencilerimiz isteklerine bağlı olarak ancak not ortalamalarının en az 2.00 olması koşuluyla 'COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim Programı'na katılabilmektedirler. Gıda sektörü ve üniversite işbirliğini sağlayan bu program sayesinde öğrencilerimiz 600 saatten az olmamak şartıyla bir gıda firmasında tam zamanlı COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim faaliyetleri ile kazandıkları bilgi ve becerilerini uygulama imkanı bulabileceklerdir. Temel eğitimin bu işbirliği ile desteklendiği eğitimin yanı sıra öğrencilerimiz, 8.döneme kadar gıda mühendisliği alanında kazanmış oldukları tüm birikim ve becerilerden yararlanarak, son sınıfta tasarım projeleri ve bitirme tezleri hazırlayarak gıda sanayine hazır bir şekilde mezun olacaklardır. Öğrencilerimiz bitirme tezlerini COOPerative Learning - İşyerinde Eğitim yaptıkları işletmelerde yaparak uygulamaya yönelik çalışmalarda gerçekleştirebilmektedirler.

İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği lisans öğrencilerine Erasmus Program kapsamında Avrupa’da eğitim olanağı da sunmaktadır. Lisans programlarının (hazırlık dışında) birinci yılını tamamlamış ve genel not ortalaması 2.20’nin üstünde olan tüm öğrencilerimiz bu fırsattan yaralanabilmektedir.

Öğrencilerimiz, 4 yıllık programı tamamladıklarında; Gıda Mühendisi ünvanını kazanırken, aynı zamanda sanayi deneyimini de kazanmış olacaklardır.

İstanbul Okan Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünün önem verdiği uygulamalardan birisi de, bölümün sanayi seminerleri, teknik geziler, kongre-konferans katılımları gibi ders dışı aktivitelerinin Gıda Mühendisliği Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle öğrenciler tarafından düzenlenmesidir.

Konusunda deneyimli akademik kadrosuyla çağın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş Gıda Mühendisliği lisans eğitim programımıza bu eğitim-öğretim yılında başlayacak olan tüm öğrencilerimize bölümümüz adına başarılar dilerim.