Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora Programına Başvurular

 • ALES (Sayısal): ALES en az 55 puan,
 • GRE Quantitative (Sayısal): en az 610 puan,

Lisans Derecesi ile Doktora Programına Başvurular

 • ALES (Sayısal): ALES en az 80 puan,
 • Lisans Diploma Notu 4 üzerinden en az 3,
 • GRE Quantitative (Sayısal): en az 685 puan,
 • Referans Mektubu,
 • Mülakat Sınavına girmek.

Gerekli Belgeler

 • Dört yıllık lisans / yüksek lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • ALES (Sayısal) Belgesi,
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Not Çizelgesi (transkript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü başvuru formunu doldurmak,

ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler. Kabul sırasında adayların YDS ve benzeri ulusal ve uluslar arası sınavlarda en az 55 veya eşdeğeri bir not almış olmaları şartı aranır. Kabul edilen başvurular Program Yürütme Kurulu tarafından detaylı olarak incelenerek adayların gerekli görüldüğünde bir 'Bilimsel Hazırlık Programı' çerçevesindeki dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla ana programı takip etmelerine izin verilebilir.