Programın Yapısı

MENU

Bu program, üniversitelerin Mekatronik, Makina, Otomotiv, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmuş olan adayları hedeflemektedir. Tüm öğrencilerin durumu Program Yürütme Kurulu tarafından detaylı olarak incelenerek değerlendirilecek ve gerekli olan durumlarda kişiye özel bir Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Adaylardan temel dersleri ya da muadili dersleri almış olduklarını ispat etmeleri istenecektir. Eksik gözüken dersler Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınacaktır.

Danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile; öğrenci 2 seçmeli dersi İstanbul Okan Üniversitesi veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından alabilir. Yeterlik sınavına girilebilmesi için ders kredilerinin tamamlanması ve doktora eğitimi çalışmalarından üretilmiş en az 1 ulusal ve/veya uluslararası hakemli bildiri ve/veya makale yayın şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Doktora Tezi çalışmalarına başlayabilmek için Yeterlik Sınavı ve Tez Önerisi aşamalarının başarılı olarak tamamlanmış olması gerekmektedir. Doktora Tezinin Jüri önünde savunulması için Tez izleme aşamalarının başarılı olarak tamamlanması ve Doktora Tezi Konusu çalışmalarından üretilmiş en az bir uluslararası hakemli bildiri ve/veya makale yayın şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.