Mimarlık (İngilizce)

MENU

Program Künyesi

Program Adı: Mimarlık
Program Türü: Tezli
Program Dili: İngilizce
Program Başkanı: Prof. Dr. Demet Irklı Eryıldız

Ön Başvuru Süreci: Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu

Programın Amacı

Son yıllarda mimarlığın kapsama alanında birçok önemli değişmeler olmuştur. Bu değişimlerin büyük bir kısmı mesleki ve akademik alanda paradigmatik dönüşümleri de beraberinde getirmiştir. Bunların arasında, çevre sorunları ile evrensel sürdürülebilirlik politikalarının etkilediği akademik, bilimsel ve mesleki yönelişler öne çıkmaktadır. İngilizce Mimarlık Doktora Programı, mimarlık tarihi ve kuramları, yapım yönetimi, tasarım yöntemleri ve bina teknolojileri alanlarındaki uluslararası ve ulusal ölçeklerde yer alan güncel tartışmaları, temel kuramsal yaklaşımları ve mevcut bilgi birikimini öğrencilerine aktarmayı hedeflemektedir. İngilizce Mimarlık Doktora Programı öğrencilerinden bu birikimi, sürdürülebilir mimarlık, kent ve çevre konuları etrafında yoğunlaşan bir araştırma etkinliği çerçevesinde özgün nitelikli bilimsel çalışmalara dönüştürmeleri beklenmektedir.

Programın İçeriği

Program; toplam 21 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz doktora tezinden oluşur.

Danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile; öğrenci 2 dersi İstanbul Okan Üniversitesi lisansüstü programlarından alabilir. Doktora Tezi çalışmalarına başlayabilmek için Yeterlik Sınavı ve Tez Önerisi aşamalarının başarılı olarak tamamlanmış olması gerekmektedir. Doktora Tezinin Jüri önünde savunulması için Tez izleme aşamalarının başarılı olarak tamamlanması ve Doktora Tezi Konusu çalışmalarından üretilmiş en az bir uluslararası indeksli hakemli bildiri ve/veya makale yayın şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.

Programın Müfredatı

 • ARCH621 Research Methods
 • ARCH601 Seminar
 • ARCH605 Social Survey Techniques
 • ARCH607 Architectural Theories
 • ARCH609 Art and Ecology
 • ARCH611 Gender and the Built Environment
 • ARCH613 Performance Measurement and Management in Construction
 • ARCH615 Medieval Art and Architecture
 • ARCH617 City and Society
 • ARCH619 Earthquake Resistant Building Design
 • ARCH623 Sustainable Planning and Architecture
 • ARCH 507 Architectural Planning
 • ARCH 509 Project and Construction Management
 • ARCH 511 Architecture, Narrative and the City
 • ARCH 513 History of Urban Form
 • ARCH 515 Contract Administration
 • ARCH 517 Executive and Group Decision Making in the Construction Sector
 • ARCH600 Ph.D. Thesis

Başvuru Belgeleri

 • Dört yıllık lisans / yüksek lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • ALES (Sayısal) 55 – 80 puan almış olmak,
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Not Çizelgesi (transkript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü başvuru formunu doldurmak,

Program Ücreti

Size özel indirimli program ücreti bilgisini almak, detaylı bilgi edinmek ve arzu ederseniz kayıt işlemlerinin başlayabilmesi için Ön Başvuru Formu'nu doldurmanız yeterlidir.

Ön Başvuru Formu