Sağlık Yönetimi

MENU
Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi doktora programının amacı; bilgilerin derinleştirilmesiyle birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama yeterliliklerine sahip, sağlık sektörü ile ilgili verileri analiz eden, değerlendiren ve duyurulması etkinliklerini yürüten ve bu verilerle planlama yapabilen tüm bu aşamalarda bilimsel ve etik değerleri gözetme ve denetleme yeterliliğine sahip bilim insanları yetiştirmektir.


Program sonucunda aday;

  • Toplumsal ve kurumsal sağlık programlarında yönetsel bir problemin kurgulanmasından başlayarak çözüm yöntemi geliştirebilir, sonuçları öngörebilir ve bunları yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
  • Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sorunlar ile mesleki faaliyet ve projelerde öngörülmeyen karmaşık durumlarla ilgili olarak yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve çözümleri yönünde sorumluluk alabilir.
  • Mesleki çalışma gruplarının stratejik performanslarını değerlendirebilir ve gelişmelerine katkıda bulunur; çalışmaların süreç ve sonuçlarını o alandaki veya dışındaki gruplara sistematik ve açık bir şekilde yazılı ve sözlü aktarabilir.
  • Sağlık sistemleri ve politikalarını tartışabilir, eleştirebilir, dünya ve ülke deneyimlerini karşılaştırabilir; sağlık mevzuatlarını izler, tartışabilir, bilimsel sunumlar yapabilir.
  • Sağlıktaki yeni eğilimlerin farkında olur ve yeni oluşumların geliştirilmesi ve tasarlanmasında rol oynayabilir.
  • Sağlıkta maliyet ve finansman süreçlerini açıklayabilir mali tabloları analiz edebilir.