Programın Yapısı

MENU

Arazi Yönetimi ve Kullanımı Doktora Programı’na;

  • Geomatik Mühendisliği,
  • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,
  • Harita Mühendisliği,
  • Jeodezi Mühendisliği,
  • Mimarlık,
  • İnşaat Mühendisliği,
  • Şehir ve Bölge Planlama,
  • Kentsel Dönüşüm
  • Gayri Menkul Finansmanı ve Değerleme Yüksek Lisans programı mezunları

Başvurulan alanda iş deneyimini, uzmanlığını, yöneticiliğini kanıtlayan tüm lisans / yüksek lisans mezunları, program yürütücüsünün önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile programa kabul edilir. Tüm öğrencilerin durumu Program Yürütme Kurulu tarafından detaylı olarak incelenerek değerlendirilecek ve gerekli olan durumlarda kişiye özel bir Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Adaylardan aşağıdaki temel dersleri ya da muadili dersleri almış olduklarını ispat etmeleri istenecektir. Eksik gözüken dersler Bilimsel Hazırlık Programı kapsamında alınacaktır.

Danışmanın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile; öğrenci 2 seçmeli dersi İstanbul Okan Üniversitesi veya diğer üniversitelerin lisansüstü programlarından alabilir. Yeterlik sınavına girilebilmesi için ders kredilerinin tamamlanması ve doktora eğitimi çalışmalarından üretilmiş en az 1 ulusal ve/veya uluslararası hakemli bildiri ve/veya makale yayın şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir. Doktora Tezi çalışmalarına başlayabilmek için Yeterlik Sınavı ve Tez Önerisi aşamalarının başarılı olarak tamamlanmış olması gerekmektedir. Doktora Tezinin Jüri önünde savunulması için Tez izleme aşamalarının başarılı olarak tamamlanması ve Doktora Tezi Konusu çalışmalarından üretilmiş en az bir uluslararası hakemli bildiri ve/veya makale yayın şartının yerine getirilmiş olması gerekmektedir.