Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Kabul Koşulları

 • (A) Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olmak ve Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak veya (B) Bilgisayar Mühendisliği Lisans mezunu olarak doğrudan başvurmak veya (C) Bilgisayar Mühendisliği dışındaki alanlardan Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans eğitimi tamamlamak,
 • Doktora programına kabul edilmesine esas olan Bilgisayar Mühendisliği Lisans veya Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans başarı notunun (AGNO) 4.0 üzerinden en az 3.00 olması,
 • ALES (Sayısal): En az 55 puan, doğrudan lisans derecesi ile başvuranlar için en az 80 puan,
 • En az 1 Ulusal / Uluslararası hakemli bildiri / makale yayınlamış olmak,
 • Yabancı Dil Belgesi (En az) YDS: 60 puan, TOEFL-IBT: 72 puan (veya muadili diğer yabancı dil belgeleri),
 • Referans Mektubu,
 • Mülakat Sınavına girmek,

Öğrencinin notlarının her biri normalize edilerek ve aşağıda listelendiği gibi ağırlandırılarak, ağırlıklı notuna göre sıralandırılan adaylardan kontenjan dahilindeki en yüksek puanlı olanlar, programa kabul edilir.

 • Doktora Programa kabul edilmesine esas olan Lisans veya Yüksek Lisans (her ikisi de Bilgisayar Mühendisliği ise yüksek olan) başarı notunun %15’i,
 • ALES notunun % 50'si,
 • İngilizce dil yeterliliğinin % 15’i,
 • Mülakatın % 20'si.

Gerekli Belgeler

 • Dört yıllık lisans / yüksek lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi,
 • ALES en az sayısal 55/80 puan almış olmak,
 • Yabancı Dil Belgesi,
 • Not Çizelgesi (transcript),
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya Noter Onaylı Suret,
 • İkametgah Belgesi,
 • Askerlik Tecil Belgesi veya Terhis Belgesi,
 • Sabıka Kaydı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • T.C. İstanbul Okan Üniversitesi Lisansüstü başvuru formunu doldurmak.

Kabul sırasında adayların YDS ve benzeri ulusal ve uluslararası sınavlarda en az 55 veya eşdeğeri bir not almış olmaları şartı aranır. Kabul edilen başvurular Program Yürütme Kurulu tarafından detaylı olarak incelenerek adayların gerekli görüldüğünde bir 'Bilimsel Hazırlık Programı' çerçevesindeki dersleri başarıyla tamamlamak koşuluyla ana programı takip etmelerine izin verilebilir.