Programın Amacı

MENU

İstanbul Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak açılan ve eğitime başlayan Hemşirelikte doktora programı Hemşirelikte yüksek lisans yapmış mezunların baş vuracağı bir programdır.

İstanbul Okan Üniversitesi Hemşirelik Bölümünde açılacak olan doktora programı ile eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri gelişmiş, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı ve uygun çözüm önerileri sunabilen ve sağlık politikaları üretilmesine katkı sağlayabilen; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini doğru bir şekilde saptayan, çözüm yollarını geliştirmek üzere bilimsel yöntemi kullanabilen; mesleki alanlarda lider; akademik çalışmalar yapabilecek bilim doktoru hemşireler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu program hemşirelerin sağlık ve sağlığın bozulduğu durumlara yönelik bilgi ve yetkinliğini artırırken, mezunlarının araştırma sonuçlarını anlama ve uygulamaya aktarma becerilerini de artırarak kanıta dayalı uygulamalar yapmasını sağlama yanında; mesleğin bilgi birikimine ve bilimsel gelişimine katkı sağlayacaktır.

Doktora programımız temel olarak Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği, Hemşirelik Esasları ve Yönetimi gibi bilim dallarını ilgilendirmektedir.