Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler

MENU

Doktora programına başvurabilmek için adayların; Beslenme ve Diyetetik, Beslenme Bilimleri, Diyetetik, Toplu Beslenme Sistemleri ve Toplum Beslenmesi alanında bir lisans veya tezli yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları, ALES' den en az 80 puana sahip olmaları gerekmektedir.

 • ALES sayısal 55 (İlgili alan puanı)
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS 55, TOEFL-IBT 66,PTE 50)
 • Özgeçmiş
 • Transkript
 • Nüfus Cüzdanı
 • 3 adet vesikalık fotoğraf.
 • 2 adet tavsiye mektubu
 • Yüksek Lisans ve Lisans Diplomasının aslı veya noter tasdiklisi
 • Mülakat Sınavı
 • Türkiye Vakıflar Bankası TAO Kadıköy Finans Market Şubesi Yükseklisans - TR45 00015 00158007299003625 nolu hesaba 100.00 TL harç bedelinin yatırıldığına dair dekont

Niceliksel ve niteliksel notlar ağırlandırılarak, ağırlıklı notuna göre sıralandırılan adaylardan kontenjan dahilindeki en yüksek puanlı olanlar, programa kabul edilir.

 • Lisans başarı notu
 • Yüksek Lisans başarı notu
 • ALES notu
 • İngilizce dil yeterliliği
 • Mülakat notu dikkate alınarak hesaplanır.