Programın Yapısı

MENU

Sağlık Yönetimi doktora programına başvuran ve uygun görülüp programa kabul edilen adayların lisans ve yüksek lisans seviyesindeki sağlık yönetimi derslerinden eksikleri bulunması durumunda, bu öğrencilere 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır. Yüksek lisans derecesine sahip olmadan doktora programına başvuran ve kabul edilen öğrenciler için de 'Bilimsel Hazırlık Programı' uygulanır. Lisans diploması ile başvuranlardan 80 ALES puanı aranır. Bilimsel Hazırlık Programında alınacak dersler, ilgili danışman tarafından belirlenir.

Doktora programına kabul edilen öğrencilerin, aşağıda bilimsel hazırlık dersleri başlığı altında sıralanan 6 temel bilim alanı derslerini almış olmaları gerekir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde, aşağıda sıralanan temel bilim alanlarında eksiği olan öğrencilere, eksiklerini tamamlayacak kadar bilimsel hazırlık dersleri aldırılır. Programa kabul edilen öğrenciler, 4 zorunlu, 3 seçmeli doktora dersi almak zorundadır. Üç seçmeli dersten iki tanesini belli bir uzmanlık alanından alanlar, o alanda uzmanlık yapmış sayılır.

Uzmanlık alanları; sağlık hizmetlerinde finansman, sağlık ekonomisi, sağlık hizmetlerinde pazarlama ve sağlık hizmetlerinde yönetim - organizasyon, sağlık hukuku ve sağlık politikasıdır.

Bilimsel Hazırlık Dersleri

  • Ekonomi
  • Biyoistatistik
  • Epidemiyoloji
  • Finans
  • Pazarlama
  • Yönetim ve Organizasyon

Kontenjan 10 kişiliktir.
Eğitim, Mecidiyeköy ve Kadıköy Kampüslerinde yapılmaktadır.