Mekatronik Mühendisliği

MENU

Mekatronik Mühendisliği Doktora Programına gereksinim duyulmasının 3 temel nedeni bulunmaktadır.

  • Teknolojik gelişme karşısında endüstrinin AR-GE için uzman eleman ihtiyacı:
  • Türk Endüstrisinin yeni üretim sistemi ve yeni ürün geliştirme ihtiyacı
  • Yenilik, yeni kavram geliştirme, inovasyon gereksinimi

Mezuniyet Koşulları;
Programdan mezun olabilmek için aşağıda verilen sıra ile;

1. Toplam ders yükünün 4.00 üzerinden 3.00 not ortalaması ile tamamlanması ve Seminer dersinden başarılı olunması,
2. Yeterlilik sınavına girebilmek için ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması
3. Yeterlilik Sınavından başarılı olunması
4. Tez öneri sınavından başarılı olunması
5. En az 3 adet tez izleme süresincen başarılı olunması
6. Tez Savunma komitesi öncesinde ulusal ve/veya uluslararası sempozyum bildirisi veya ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergi makalesi olarak en az 1 akademik yayın yayınlamış veya kabul edilmiş olması,
7. Doktora Tez Savunma jürisinden başarılı olunması gerekmektedir.

Doktora Programından mezun olanlar o alanda 'Doktor Ünvanı'nı belirleyen bir 'Doktora Diploması' alırlar.

Mekatronik Mühendisliği Doktora Programı’nın amacı mezunlarına aşağıdaki bilgi ve becerileri kazandırmak olarak nitelenebilir.

  • Mühendislik problemlerinin çözümüne mekatroniğin disiplinler arası sinerjik yaklaşımını uygulayabilme bilgi ve becerisi,
  • Mekatronik yaklaşımını kullanarak mekatronik ürünler ve sistemler tasarlayabilme becerisi,
  • Var olan ürün ya da süreçleri mekatronik yaklaşımıyla analiz edip geliştirebilme bilgi ve becerisi,
  • Etkin iletişim kurabilme ve diğer disiplinlerle takım çalışması yapabilme becerisi,
  • Mühendisliği etik prensiplere uygun olarak yerine getirme anlayışı,
  • Yerel ve küresel sosyoekonomik etkilerin farkında olarak teknolojiyi kullanma anlayışı,
  • Yaşam boyu öğrenimin gerekliliğini bilme ve yerine getirme yaklaşımı.