Akademik Kadro

MENU

İşletme Bölümü

Ek Görevli Öğretim Elemanları

ÜNVANIADI SOYADI
Dr. Beynaz Uysal
Dr. Sibel Özdemir