Dekan Mesajı

MENU

Üniversitemizin vizyonu çerçevesinde iş dünyasına en yakın fakültelerden biri olan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, bölümlerinin ve öğretim üyelerinin çeşitliliği ve zenginliğiyle, iç sinerjisini “Ekonomi-Politik Çevrede Değişen İşletme” konseptiyle hayata geçirmektedir.

Uluslararası politik ve küresel finansal piyasalarda oluşan kırılmalara ilaveten “Endüstri 4.0” devrimi ile siber-fiziksel akıllı sistemlerin hayatımıza yavaş yavaş giriyor olması, beraberinde iş dünyasında önemli değişimlere yol açmaktadır. Ekonomi, Uluslararası Politikalar ve Teknoloji kaçınılmaz olarak geleceğin kurum ve işletmelerinde önemli farklılaşmalara sebep olmaktadır ve olmaya devam edecektir. Fakülte olarak geleceğimizi şekillendirecek ekonomi, uluslararası ilişkiler, işletme, uluslararası ticaret, lojistik, bankacılık ve finans profesyonellerini, bizi farklı kılan iç sinerjimizle disiplinler arası bir yaklaşımla yetiştiriyoruz.

Mezunumuzu ayırt edecek özelliğin “değişime uyum sağlama becerisi” olacağına inancımızla; geleceğimizi emanet edeceğimiz uzman ve profesyonelleri “öğrenmeyi öğrenmiş yetkinlik” yaklaşımımız ile yetiştiriyoruz. Bu bağlamda, güncellenmiş akademik programlarımız bünyesindeki derslerimizde ezbere dayalı sınav sisteminden ziyade; proje, örnek olay, sektör çalıştayları, stajlar, saha çalışmaları, iş simülasyonları ve markalı dersler gibi yenilikçi eğitim çözümleri kullanmaktayız. Yeni açmış olduğumuz finansal yatırım simülasyonları için Trademaster Finans Lab. ve iş simülasyonları için de İşletme Strateji Lab. ile eğitim yaklaşımımızı destekliyoruz.

Fakültemizi farklı kılan önemli bir özelliğimiz de çok boyutlu eğitim yaklaşımımızdır. Akademik programlarımızı tamamlayan öğrencilerimizin alacağı formal eğitime ilaveten, İstanbul’un kültürel, entelektüel ve iş dünyası atmosferini içselleştirerek zenginleştirmesini hedefliyoruz. Bu amaçla, iş dünyasının ve sektörün önemli isimlerini derslerimize entegre ederken, aynı zamanda CO-OP modelimizle de öğrencilerimize uzun süreli staj ve iş imkanı sunuyoruz. Eğitim yaklaşımımızda uluslararasılaşmaya verdiğimiz önem çerçevesinde, ERASMUS ve uluslararası değişim programları ile öğrencilerimizin en az bir dönem farklı bir ülkede ve anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim almalarını teşvik ediyoruz. Ayrıca, ABD’nde açılmış olan “Okan International University” bizleri pozitif olarak farklı kılmaktadır.

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak akreditasyona verdiğimiz önem nedeniyle, Avrupa yükseköğretim kurumlarının ve akademik sistemlerinin entegrasyonu çerçevesinde Bologna sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıca üniversite olarak ABD akademik kurumları akreditasyon sistemi ACICS ve program akreditasyonları çerçevesinde de ABD işletme ve yönetim program akreditasyon sistemi ACBSP akreditasyon çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Girişimcilik ve İnovasyonun, mezunlarımıza kazandırmayı misyon edindiğimiz temel yetkinliklerdir. Bu nedenle, girişimcilik dersi zorunlu ders olarak tanımlanmakta ve TÜBİTAK ve KOSGEB destekli fonların kullanımına imkan veren markalı girişimcilik derslerimiz de sunulmaktadır. Sosyal ve toplumsal sorumluluğumuz çerçevesinde sosyal girişimciliğe özel bir önem verdiğimizden dolayı, Sosyal Girişimcilik Araştırma Merkezimiz ile gerçekleştirdiğimiz saha çalışmalarımızdan gurur duymaktayız.

Öğrencilerimizi; dinamik, disiplinler arası yaklaşımla, İstanbul’un zengin iş dünyası ve entellektüel paydaşlığını içselleştiren, açık fikirli, analitik ve eleştirel düşünebilme yeteneğine sahip, insan hakları ve özgürlüklere önem veren dünya vatandaşları olarak yetiştirmeye özen gösteriyoruz ve mezunlarımızın “öğrenmeyi öğrenmiş girişimciler ve yetkin profesyoneller” olarak sağladıkları başarıları gururla izliyoruz.