Kariyer Olanakları

MENU

Okan Bankacılık ve Finans mezunlarının istihdam alanları ve çalışabilecekleri kurumlar;

 • Bankacılık,
 • Maliye Bakanlığı,
 • Sayıştay,
 • TC Merkez Bankası,
 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Hazine Müsteşarlığı,
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı,
 • Sermaye Piyasası Kurulu,
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu,
 • Tasarruf mevduatı Sigorta Fonu,
 • Uluslararası Finans ve Kredi Kuruluşları,
 • Uluslararası Denetim Şirketleri,
 • Menkul Kıymetler Borsası,
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası,
 • Altın Borsası,
 • Sermaye Piyasasının Takas ve Saklaması ile Uğraşan Kuruluşlar; Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank,
 • Yatırım Ortaklıkları,
 • Menkul Kıymet Aracı Kuruluşları,
 • Derecelendirme Şirketleri,
 • Bağımsız Denetim Kuruluşları,
 • Yatırım Danışmanlığı ve Portföy Yönetimi ile Uğraşan Şirketler,
 • Üretim, Ticaret, Hizmet ve Tarım İşletmelerin Finans Bölümleri,
 • Kamusal Sermayeli Finans Kurumları,
 • Konut Finansmanı Şirketleri,
 • İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Kuruluşları,
 • Gayrimenkul Değerleme Şirketleri,
 • Varlık Yönetim Şirketleri,
 • Portföy Saklama Şirketleri,
 • Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Mevduat Bankaları,
 • Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Kalkınma Bankaları,
 • Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Yatırım Bankaları,
 • Yabancı Sermayeli Bankalar,
 • Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Katılım Bankaları,
 • Kamusal Sermayeli ve Özel Sermayeli Sigorta Şirketleri,
 • Reasürans Şirketleri,
 • Kamu ve Özel Kurumlarda Yöneticilik,
 • Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler,
 • Risk Sermayesi Şirketleri,
 • Danışmanlık Şirketleri,
 • Leasing Şirketleri,
 • Medya,
 • Yerel yönetimler

Okan Bankacılık ve Finans mezunlarının çalışabileceği iş pozisyonları;

 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Finans Bölümleri,
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Finans Koordinatörlüğü,
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Finans Dairesi Başkanlığı,
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Dealer (Kurumu Adına İşlem Yapma Yetkilisi),
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Broker (Kurumun Müşterisi Adına İşlem Yapma Yetkilisi),
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Müfettişlik ve Müfettiş Yardımcılığı,
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Finansal Raporlama, Bütçe ve Mali Planlama Uzmanı,
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Finansal analist, Kredi Analisti,
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Portföy Yöneticiliği,
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Teftiş Kurulu Başkanlığı, Üyeliği,
 • Kamusal ve Özel Sektör İşletmelerinde Hesap Uzmanlığı

Okan Bankacılık ve Finans mezunlarının sahip olabilecekleri bağımsız meslekler;

 • Serbest Muhasebecilik,
 • Serbest Mali Müşavirlik,
 • Yeminli Mali Müşavirlik