Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Ülkelerin birbirleriyle olan ekonomik, hukuki ve siyasi ilişkilerinin hassas dengeler üzerine kurulu olduğu ve bu ilişkilerin bireyleri de her zamankinden fazla etkilediği bir dönemde yaşıyoruz. Uluslararası ilişkiler sadece devletlerin birbirleriyle karşılıklı ilişkileri olmaktan çıkmış, hayatın her alanında etkisini gösteren bir olgu haline dönüşmüştür. Uluslararası ilişkiler bugün savaş ve yıkım, barış ve refahın yanında, evimizin ısınmasından içtiğimiz suyun temizliğine, sokaklarımızdaki güvenliğe kadar günlük hayatımıza girmiştir. Bu değişimin farkındalığıyla, bölümümüz dünyamızın içinde bulunduğu duruma ve ülkemizin küresel sistemdeki yerine odaklanan, disiplinlerararası bir ders programı izlemektedir.

Derslerimiz, uluslararası ilişkilerin değişen dinamiklerine uygun olarak, geleneksel siyaset biliminin konusu olan devletler ve devletlerarası ilişkilerin yanı sıra, küresel dünyada yeni roller edinmiş uluslararası organizasyonlar, çok uluslu şirketler, ulusötesi ilişkilere de odaklanmaktadır. Küresel yönetişim, uluslarüstü ilişkiler gibi günümüz dünyasının sorunlarına cevaplar aranır. Bölümümüz, Türkiye’de özellikle bu konulara eğilen ilk bölümdür.

Öğretim üyelerimiz, öğrencilerimizle birebir ilgilenerek, üniversite içi ve dışı etkinliklerini destekleyerek kendilerini geliştirmelerinin yollarını açmaktadır. İstanbul Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, seminerler, konferanslar, film ve belgesel gösterimlerle zenginleştirilmiş, katılımcı eğitimi önceleyen seçkin akademik kadrosu ile öğrencileri gelecek yaşamlarına farklı ve daha donanımlı hazırlamaktadır.

Bu nedenlerle, bölümümüze,

  • Küreselleşen dünyaya yetişmek, bu değişen dünyada etkin bireyler olarak yaşamak için gerekli birikimi sağlamak isteyen,
  • Uluslararası ilişkiler ve siyaset bilim teorilerini öğrenmenin yanı sıra bunların pratikte nasıl yaşama geçtiğini merak eden,
  • Ulusal ve uluslararası kamu ve özel kuruluşlarda karar alma, politika yapma mekanizmalarına katılmayı hedefleyen,
  • İngilizce’nin yanı sıra Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinde dil eğitimi almak isteyen,
  • ABD ve Avrupa’daki üniversitelerde deneyim kazanmaya açık,

ÖĞRENCİLERİ BEKLİYORUZ.