Bölüm Başkanının Mesajı

MENU
Gökçe Tunç
Prof. Dr. Gökçe TunçBölüm Başkanı

Geleceğin iş hayatı profesyonellerini ve girişimcilerini yetiştirecek şekilde tasarlanan Okan İşletme programı doğal bir İşletme laboratuvarı olan İstanbul’da işletme eğitimini teori ile pratiği birleştirecek şekilde hayata geçirilmektedir. İş hayatı ile birlikte iş hayatının gerçeklerini güçlü bir teorik alt yapının üzerine inşa etme esasına dayalı olan modüler işletme eğitimi yapısı itibariyle Okan İşletme mezununa pozitif avantaj sunmayı hedeflemektedir.

Küresel ve Türkiye’ye özgü ekonomi ve iş dünyasındaki gelişmelere bağlı olarak İşletme eğitimi özel bir önem kazanmıştır. Ekonomi-politik ve teknolojik değişimler beraberinde yeni iş model ve kariyer olanaklarını farklılaştırmaktadır. Gelecek yöneticilerin en önemli özelliği “değişime uyum sağlama ve değişimi yönetebilme” becerileri olacaktır.


Okan İşletme eğitiminin temel prensipleri

 • Gelecek odaklı iş ihtiyaçlarına özgü akademik program tasarımı
 • Temel yönetici ve lider yetkinliklerini geliştirme odaklı
 • Güçlü bir akademik kadro ile sağlam teorik alt yapı oluşturmak
 • Zengin alt uzmanlık alanlarıyla modüler program uygulaması
 • Sektör paydaşlarıyla birlikte verilen markalı seçmeli alan dersleri
 • İnovasyon ve Girişimciliği merkeze alan yaklaşım
 • 4’ncü Endüstri Devrimine uygun yöneticilik alt yapısı kazandırmak
 • Öğrencisine eğitim aşamasında COOPerative Learning-İşyerinde Eğitim ile staj ve iş imkanları sunmak
 • Uluslararasılaşma ilişkileri ve çözümleriyle ile farklılaşmak
 • Simülasyon ortamında iş tecrübesi kazanma ve kalıcı öğrenme modeli kullanmak
 • Sürdürülebilir bir gelecek oluşumuna katkı sağlayabilecek bilinç düzeyinde, toplumsal ve sosyal sorumluluk değerleri kazandırmak
 • Öğrenmeyi öğrenmiş, inovatif çözüm üretme başarısı, iletişim becerileri ve öz güveni yüksek alanında yetkin mezunlar yetiştirmek

Akademik programımız, öğrencimizin; temel yönetici ve lider yetkinliklerini şekillendirmeyi hedefleyen derslerden, entellektüel ve çok kültürlü yetkinliklerini geliştirmeye odaklı ders ve uygulamalardan, ilgi alanına ve hedeflediği sektöre uygun zengin alt uzmanlık alanlarına ait modüler derslerden oluşmaktadır. İşletme Bölümü öğrencilerimizin eğitimlerinde seçebilecekleri alt uzmanlık alanları:

 • Finans
 • Muhasebe ve denetim
 • Pazarlama
 • Uluslararası işletme
 • Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi
 • Girişimcilik

Programımızda bir yıl süreli İngilizce Hazırlık zorunlu olup, üçüncü sınıftan itibaren Rusça, Almanca, Arapça ve Çince dillerinden birisi ikinci yabancı dil seçeneği olarak sunulmaktadır. Çağdaş eğitim teknolojilerini kullanabilmek amacıyla TradeMaster Finans Lab. ve İşletme Strateji Lab. öğrencilerimizin kullanımına açılmıştır.

Mezunumuzun kariyerinde ve hayatındaki başarılarının, bölümümüzün ve programımızın gerçek akreditasyonu olduğu gerçeğini inanarak, öğrenci odaklı ve iş hayatına entegre programımızla yetkin girişimciler ve profesyoneller yetiştirmenin hazzını ve gururunu yaşıyoruz.