Bölüm Başkanının Mesajı

MENU

Bankalar, finansal piyasaların önemli oyuncularıdır, hane halkı ve işletmelerin fon ihtiyaçlarını karşılamakta ve tüm finansal işlemlere aracılık etmektedirler. Günümüzde Bankacılık ve Finans piyasalarında yaşanan gelişmelerin takip edilerek çeşitli öngörülerle para ve sermaye piyasası araçlarının yönetiminde etkinlik sağlamak büyük önem kazanmaktadır.

Okan Bankacılık ve Finans Bölümünün amacı, sürekli gelişen ve değişen piyasa şartlarına göre kendini yenilemeyi bilen, girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip mezunlar yetiştirerek, reel sektöre ve finans sektörüne nitelikli adaylar kazandırmaktır. Lisans programımızda tamamı İngilizce dilinde verilen dersler ile ekonomi, finans, para, banka, hukuk, istatistik ve muhasebe bilgilerinin Finans ve Strateji Laboratuvarlarımızda uygulamaya yönelik eğitimler ile desteklenmesi mezunlarımıza, yalnız yurtiçinde değil uluslararası Bankacılık ve Finans piyasalarında da yüksek rekabet gücü kazandırmaktadır.

Bu doğrultuda Okan Bankacılık ve Finans ile;

  • İş hayatı ve günümüzün değişen koşullarına hızla ve kolaylıkla uyum sağlayabilen,
  • Bankacılık, finansal danışmanlık, finansal aracılık, yatırım proje yönetimi ve finans yöneticiliği gibi uzmanlık alanlarında hem teorik hem de uygulama bazında gerekli bilgi altyapısı ile donatılmış,
  • Almış olduğu eğitimle, ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmak için gerekli lisans ve sertifikaları alma konusunda avantajlı,
  • Günümüz gereksinmeleri çerçevesinde, ilgili özel ve kamusal kurumlara bilgi ve deneyimleri ile danışmanlık yapabilecek,
  • Özellikle uluslararası kaynaklı olması nedeniyle,Finans alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve uluslararası düzeyde iş ilişkileri kurup sürdürebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip,
  • Finansal piyasalar, finansal teknikler, türev ürünler, bankacılık işlem ve ürünleri, finansal risk yönetimi, işletme finansmanı gibi finansın çeşitli alanlarında inovasyon yeteneği olan,
  • Yüksek etik değerlere ve sosyal sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, takım çalışmasına uygun ve iletişim becerisi üst düzeyde uygulama deneyimi kazanmış, nitelikli adayların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Okan Bankacılık ve Finans’ın amacı, önemli sayıdaki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finans konularında karşılaştıkları sorunlara kalıcı çözümler bulabilecek, işletmelerin mali, idari ve denetim mekanizmalarında çeşitli görev ve sorumlulukları yerine getirebilecek bilgi ve deneyim düzeyine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Profesyonel iş hayatına hazırlanan adaylarımız, bankacılık, finansal yatırım, sigortacılık, danışmanlık gibi ülkemizde ve dünyada çok hızlı gelişme gösteren finans sektörlerinin yanı sıra, kamu kuruluşları ve büyük işletmelerde de görev almak hedefi ile eğitimlerini sürdürmektedir.

Okan Bankacılık ve Finans öğrencileri, son sınıflarından itibaren Okan bünyesinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerimize katılarak akademik kariyerlerini sürdürme olanağına da sahiptirler.

Okan Bankacılık ve Finans Bölümü olarak iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayan temel eğitim modelimiz ile gerekli bilgi ve uygulama donanımına sahip girişimciler ve profesyoneller yetiştirmenin gururunu yaşamaktayız.

2015-2016 Yılı Etkinliklerimiz