Bölüm Başkanının Mesajı

MENU
Aylin Soydan
Prof. Dr. Aylin SoydanBölüm Başkanı

Ekonomi (iktisat) ve finans, modern toplumların temelini oluşturan faaliyetleri konu edinen iki önemli disiplindir. Ekonomi, toplumlardaki üretim, tüketim, dağıtım ve bölüşüm ile ilgili temel faaliyetleri inceleyen, ortaya çıkan sorunlara yönelik çözümler üretmeyi amaçlayan nispeten eski bir sosyal bilimdir. Finans ise, en genel ifadesiyle, ekonomik faaliyetlerin parasal boyutuna odaklanır. Özellikle son birkaç onyılda ekonomilerin işleyişinde ve ekonomik birimlerin davranışlarında finansal faaliyetlerin, finansal piyasa ve kurumların rolünün giderek ağırlık kazanması, finansın ayrı bir disiplin olarak önemini artırmıştır.

Teknolojinin önemli bir rol oynadığı baş döndürücü gelişmeler ile birlikte üretim ve finansla ilgili faaliyetlerin uluslararası nitelikteki daha karmaşık yapılar içinde yürütülmeye başlanması, ulusal ekonomilerin giderek daha fazla entegre olması, bir yandan da ekonomik ve finansal sorunların derinleşerek küresel ölçekte yaşanması anlamına gelmektedir. Uluslararası ekonomik ve finansal entegrasyonun nelere yol açabileceğini etkileri halen sürmekte olan Covid-19 pandemisi sürecinde de net bir biçimde gözledik. Pandemi, gerek ulusal ekonomiler gerekse dünya ekonomisi açısından önemli dönüşümleri gündeme getirdi, halihazırda başlamış olan süreçleri hızlandırdı, bir yandan da bugüne ve geleceğe ilişkin belirsizlikleri önemli ölçüde artırdı. Bir süredir gündemde olan küresel iklim değişikliğinin insanlığın önündeki temel sorunlar arasında öne çıkmasına, yeşil dönüşümün, daha spesifik olarak, yeşil ekonominin ve yeşil finansın daha fazla gündeme gelmesine yol açtı.

Dolayısıyla, sadece içinde yaşadığımız ülkenin ekonomisini değil, küresel ekonomiyi, içinden geçtiğimiz dönüşüm sürecini sosyal ve siyasal boyutlarıyla geniş bir perspektiften anlayıp yorumlayabilmek, bu dönüşümün olası sonuçlarına ilişkin doğru öngörüler oluşturmak durumundayız. Bütün bu gelişmeler bir yandan da ekonomik ve finansal süreçlerin sadece şirket ve devletleri değil, bireylerin gündelik yaşamlarını da doğrudan ilgilendirdiğini gösteriyor.

Ekonomi ve Finans Bölümü, birbiriyle doğrudan ilişkili bu iki önemli alanı içeren disiplinlererarası bir program sunmaktadır. Alanlarında yetkin ve nitelikli bir akademik kadro tarafından yürütülen programımız, öğrencileri teorik olarak donanımlı hale getirerek içinde yaşadığımız koşulları kavrayıp analiz edebilme, sorunları tanımlayarak çözüm üretebilme yetkinliklerini kazandırmayı amaçlamaktadır. Programda, temel nitelikteki ekonomi ve finans derslerinin yanı sıra, ilgili alanlardaki güncel gelişmeleri de içerecek biçimde daha ileri düzeydeki teorik ve uygulamalı dersler de yer almaktadır.

Öğrencilerin çok yönlü gelişimleri, pek çok seçmeli ders alternatifi ile birlikte, çift ana dal ve yan dal programları, Erasmus olanakları, işyerinde uygulamalı O’COOP programı, ikinci yabancı dil dersleri, zorunlu ve gönüllü stajlar, kariyer ve yaşam programı, sosyal faaliyetler, seminerler ile de desteklenmektedir.

Ekonomi ve finans bölümü mezunları, kamu kurumlarında, ulusal veya yabancı sermayeli özel şirketlerde, imalat sanayiinden bilişime, turizmden uluslararası ticarete, çok farklı sektörlerde, bankalar başta olmak üzere çeşitli finans kurumlarında, oldukça geniş bir mesleki yelpaze içinde çalışma imkanına sahiplerdir.

Ekonomi ve finans alanlarında uzmanlaşmak, içinde yaşadığımız dünyanın işleyişini daha iyi kavramak ve daha iyi bir yere dönüştürmek için gerekli donanım ve nitelikleri edinmek istiyorsanız, sizleri bekliyoruz.